Forurening ved Stålværket

Publiceret 20-02-2024

Halsnæs Kommune har taget prøver af badevandet som følge af Regionens undersøgelser

Region Hovedstaden har for nyligt offentliggjort en undersøgelse af en række grundvandsprøver, der er taget i nærheden af Stålvalseværket i Frederiksværk.

Undersøgelserne peger på, at der er konstateret forurening med bl.a. PFAS og fenoler i grundvandsprøverne. Det vurderes desuden, at der er risiko for, at der kan være sket en udsivning af skadelige stoffer til vandet i Roskilde Fjord.

I forlængelse af Region Hovedstadens undersøgelse har Halsnæs Kommune besluttet selv at foretage test af badevandet nær Stålvalseværket. Badevandet testes for en række miljøbelastende stoffer, herunder også PFAS og fenoler.

Når resultaterne foreligger, vil de blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagen kort

I forbindelse med arbejdet på Stålvalseværket er der tilbage i tiden blevet deponeret affald fra produktionen i området nær værket. Affaldet er efterfølgende blevet indkapslet, men denne indkapsling har siden vist sig ikke at kunne holde forureningen inde. 

Det er regionerne, der står for at kortlægge og undersøge forurening. Region Hovedstaden satte i 2022 en undersøgelse i gang af, om tidligere konstateret forurening fra Stålvalseværket også kunne påvises i grundvandet. Rapporten kan læses på Region Hovedstadens hjemmeside via linket her.

Region Hovedstaden har givet tilsagn om at finde 1,5 mio. kroner til yderligere undersøgelser af forureningen.