Høj vandstand i Arresø

Publiceret 06-02-2024

Hent sandsække, hvis din ejendom er i risiko for oversvømmelse

Vandstanden i Arresø er lige nu ekstraordinært høj på grund af den seneste tids store mængder nedbør. 

Der er derfor risiko for oversvømmelser af de lavtliggende områder, der ligger ud til den nordvestlige del af Arresø.

Der er ligeledes meget vand i Arrenakke Å. Der pumpes vand væk begge steder. 

Ligger din ejendom udfordret i forhold til den høje vandstand, stiller Halsnæs Kommune sandsække til rådighed, som du kan benytte.

Du kan hente sandsække her:

Skelvej 40
Syrevej 13 i Frederiksværk.
Begge steder bliver der også lagt plast og hobbyknive til at skære plasten. 

Du kan følge vandstanden i Arresø på dette link.

Hos Beredskabsstyrelsen kan du se en video om, hvordan du benytter sandsække til at dække af.

Halsnæs Kommune følger situationen sammen med øvrige relevante myndigheder.