Seneste nyt om høj vandstand i Arresø

Publiceret 10-02-2024

Læs seneste nyt om situationen med høj vandstand

På grund af længere tids nedbør er vandstanden i Arresø ekstraordinært høj. 

Her finder du seneste nyt om situationen.

Opdateret 10. februar 2024
Der er sendt breve ud via E-boks til alle husejere af grunde i det område ud mod den nordvestlige del af Arresø, som ligger i farezonen for oversvømmelser. 

Har man brug for det, kan der fortsat afhentes sandsække og plast til afdækning. Sandsække og plast kan hentes her:

  • Skelvej 40
  • Syrevej 13

Både Halsnæs Forsyning og private digelaug pumper vand væk fra søområdet. Beredskabet har desuden været i kontakt med digelauget med henblik på at etablere en ekstra pumpe ved pumpehuset.

Halsnæs Kommune har kontrolleret kanalen for eventuelle hindringer i forhold til, at vandet kan løbe uhindret ud.

Halsnæs Kommune følger fortsat situationen og er i løbende dialog med Beredskabet.

Du kan følge vandstanden i Arresø på dette link.