Badevandsmålinger nær Stålværket

Publiceret 07-03-2024

Halsnæs Kommune har modtaget resultatet af målinger for forurening i badevandet nær Stålvalsesværket i Frederiksværk.

Region Hovedstaden har for nyligt konstateret forurening nær Stålvalseværket i Frederiksværk. På baggrund af Region Hovedstadens fund besluttede Halsnæs Kommune at foretage særskilte målinger af badevandet ved Frederiksværk Fjordbad, som ligger nær Stålvalseværket. 

Badevandet er analyseret for de stoffer, som i Region Hovedstadens forureningsundersøgelse ved stålværksområdet blev vurderet at udgøre en risiko for Roskilde Fjord.

Halsnæs Kommune har nu modtager resultaterne af disse prøver.

Resultaterne viser ingen forurening med kulbrinter, phenoler, PFAS-forbindelser, benzen, ethylbenzen, naphtalen og cadmium.

Prøverne er derudover analyseret for en lang række andre stoffer herunder bly og chrom. Værdierne for disse stoffer ligger meget langt under grænseværdierne for badevand.

Man kan derfor trygt bade ved Frederiksværk Fjordbad.

Badevandsmålingerne er udtryk for et øjebliksbillede, og der vil derfor fremadrettet blive foretaget lignende målinger. Målingerne ændrer ikke på de konklusioner om en mulig forurening omkring Stålværket, som for nylig blev offentliggjort. Halsnæs Kommune hilser det derfor velkommen, at Region Hovedstaden har afsat penge til yderligere undersøgelser.