Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Medlemmer:

  • Thue Lundgaard (Ø), formand
  • Kirsten A. Lauritsen (A), næstformand
  • Anja Rosengreen (F)
  • Annette Westh (A)
  • Ole S. Nielsen (O)
  • Sune Raunkjær (V)
  • Susan Eirfeldt (V)