Klagefrist: 17. maj kl. 23:59

Tilladelse til Halsnæs Vandforsyning til at etablere en ny indvindingsboring og ren- og prøvepumpning af boringen på matr. nr. 7ap, Ullerup By, Torup

Publiceret 19-04-2024

Halsnæs Kommune har givet Halsnæs Vandforsyning tilladelse til at etablere en boring på matr. 7ap, Ullerup By, Torup.

Boringen skal bruges til at undersøge muligheden for at indvinde grundvand til brug for drikkevandsproduktion.

Der er fire ugers klagefrist fra d.d.

Relaterede links

Tilladelse til etablering

Afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM-screening

Ansøgningsmateriale 1

Ansøgningsmateriale 2 - notat

 

Klage

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.