Høringsfrist: 29. august 2024 23:59

Høring af forslag til tillæg 1 til Spildevandsplanen 2022-2032

Publiceret 28-06-2024

Byrådet i Halsnæs Kommune har vedtaget at sende forslag til tillæg 1 til Spildevandsplanen 2022-2032 i offentlig høring. Høringssvar vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelig behandling af forslaget.

 

Forslag lægges frem til 8 ugers offentlig høring i perioden 28. juni 2024 til 29. august 2024.

 

I forbindelse med etablering af boliger i Lynæs Søpark i Hundested, har Halsnæs Kommune udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen. Tillægget gør det muligt at etablere lokal afvanding af tag- og overfladevand i dele af området med oprettelse af privat spildevandslaug.

 

Der bliver udarbejdet en miljøvurderingsscreening (jf. LBK nr 4 af 3/1/2023) af tillægget som sendes i separat høring.

  

Halsnæs kommune skal have indsigelser angående tillægget til spildevandsplanen senest 29. august 2024. Høringssvar skal sendes skriftligt til mail@halsnaes.dk eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, Att. Klima og Miljø.

 

Relaterede links

Tillæg til Spildevandsplanen

Information om høringssvar

Du kan indsende et høringssvar ved at sende en mail til mail@halsnaes.dk eller aflevere det i fysisk form i Borgerservice inden for åbningstiden.

Når høringer skal behandles politisk vil dit navn, adresse, postnummer, by, høringssvar og eventuelle bilag blive offentliggjort.

Hvis der er fejl eller du skal have rettet noget i dit høringssvar, kan du kontakte den ansvarlige forvaltning.

Dit høringsvar må ikke indeholde personfølsomme oplysninger som f.eks. cpr. nummer. 

Høringssvar