Høringsfrist: 23. juni 2024 kl. 23:59

Offentliggørelse af ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Askebakkegård, beliggende Sverkilstrupvejen 56, 3390 Hundested

Publiceret 30-05-2024

Offentlighedsperiode 30. maj 2024 til og med 23. juni 2024

Halsnæs Kommune indkalder med offentliggørelse af denne ansøgning forslag til emner, der skal vurderes i den tilhørende miljøkonsekvensrapport, samt evt. kommentarer til den forestående behandling af ansøgningen. Hvis du ønsker at få udkast til afgørelsen tilsendt, skal du anmode om dette. Eventuelle bemærkninger og anmodninger om, at få udkast til § 16 a miljøgodkendelsen tilsendt, skal være skriftlige og indsendes Halsnæs Kommune, Klima og Miljø, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, på e-mail til mail@halsnaes.dk

Se følgebrev med information.

Relaterede links

Følgebrev

Ansøgning

 

Information om høringssvar

Du kan indsende et høringssvar ved at sende en mail til mail@halsnaes.dk eller aflevere det i fysisk form i Borgerservice inden for åbningstiden.

Når høringer skal behandles politisk vil dit navn, adresse, postnummer, by, høringssvar og eventuelle bilag blive offentliggjort.

Hvis der er fejl eller du skal have rettet noget i dit høringssvar, kan du kontakte den ansvarlige forvaltning.

Dit høringsvar må ikke indeholde personfølsomme oplysninger som f.eks. cpr. nummer. 

Høringssvar