Klagefrist: 21. juni 2024 Publiceret 17-05-2024

Klagemulighed fremgår af afgørelsen

Landzonetilladelse terrænregulering Rolighedsvej 2.pdf

Klage

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.