Her kan du få svar på de spørgsmål, som vi oftest får stillet om SOSU-uddannelserne. 

GF2 står for Grundforløb 2. Det er et rent skoleforløb på 20 uger, som skal bestås, før du kan begynde hovedforløbet. Alle skal have et grundforløb 2.

HF står for Hovedforløb. På hovedforløbet er du ansat af Halsnæs Kommune, og her begynder din oplæring i praksis. Du er også på kortere skoleperioder. Langt størstedelen af hovedløbet er i praksisoplæring.

Ja, hvis du er uddannet SSH, kan du få ca. 6 måneders merit på SSA-uddannelsen. Har du en anden uddannelse eller mere end 2 års erfaring som ufaglært i plejesektoren, kan du også få merit. Dette tager SOSU H en vurdering af, når du søger optagelse på SOSU H.

Det er en erklæring, hvor din tidligere eller nuværende arbejdsgiver skriver under på, at du har erfaring. Den skal udfyldes elektronisk, og du finder den på SOSU H´s hjemmeside. I søgefeltet skriver din arbejdsgiver; ”elektronisk arbejdsgivererklæring”, og så bliver man guidet til siden.

Ja, men ikke mange. Du har i hver praktikperiode i Halsnæs Kommune to weekendvagter. Vil du gerne have flere weekendvagter og dermed mere hverdagsfri, kan det også lade sig gøre. Dog skal vi sikre os, at der er vejledning til rådighed. Dette aftales med dit oplæringssted. Vi prioriterer weekendvagter, så du netop får en god indsigt i, hvordan weekender er forskellige fra hverdagene.

Er du ordblind, tosproget eller er det bare mange år siden, du sidst var på skolebænken, tilbyder vi gerne ekstra støtte. Det afklarer vi inden uddannelsesstarten, så du har de bedste forudsætninger for en god begyndelse.

Under din uddannelse som SOSU skal du i praktik på både et plejecenter og i hjemmeplejen.

Halsnæs Kommune har 5 plejecentre: Humlehaven i Ølsted, Løvdalen i Frederiksværk, Arresøparken i Vinderød, Solhjem i Melby og Hundested Plejecenter i Hundested. Alle plejecentrene har oplæringsvejledere/praktikansvarlige og er klar til at tage imod dig. Du kan læse mere om de forskellige plejecentre her. Nogle af plejecentrene har også en Facebookside, hvor du kan følge med i stort og småt i hverdagen.

Hjemmeplejen er på 3 matrikler, én i Hundested, én i Melby og én i Frederiksværk.

SSA-elever kan også komme i praktik i social-psykiatrien, på Botilbud for voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, på forskellige demensafsnit, et aktivitetscenter for demente m.m. Og der er altid mulighed for studiebesøg.

I Halsnæs Kommune er du altid tilknyttet én af vores super gode oplæringsvejledere, der er uddannet til at kunne vejlede på alle elevforløb. På dit oplæringssted er alle opmærksomme på, at du er elev, så det er helt naturligt for dine kolleger at tage del i din oplæring, uanset om de er vejledere eller ej. Derudover har hvert oplæringssted en praktikansvarlig, som har det overordnede ansvar på stedet.

Samtidigt er du også tilknyttet HR-konsulent Berit Heger og Uddannelseskonsulent Maj Oryé, som har ansvaret for hele dit uddannelsesforløb. Du kan få sat ansigt på Berit og Maj og finde deres kontaktdata under afsnittet ”Kontakt os”.