Høringer, udbud og afgørelser

Høring

Nedenfor finder du alle aktuelle høringer, udbud og afgørelser.

Høringsprocessen

Lokalplaner, kommuneplantillæg, landzonetilladelser og forslag til politikker lægges til offentlig høring på denne side. Det samme gælder udbud af fast ejendom.

Ligesom du kan finde tilladelser, som Halsnæs Kommune skal offentliggøre.

Du har altid mulighed for at tage kontakt til Halsnæs Kommune og få udleveret en høring i fysisk form.

Høringssvar

Som borger har du mulighed for at sende et høringssvar i de enkelte sager.

Under hver enkelt sag kan du finde afgørelser, klagemuligheder, tidsfrister og information om indsendelse af høringssvar digitalt.

Du kan også aflevere dit høringssvar fysisk i Borgerservice inden for åbningstiden.