Databeskyttelse

Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk (mail@halsnaes.dk) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har sendt til kommunen. 

Mere om databeskyttelse

Halsnæs Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne svare på din henvendelse eller behandle din sag, som deles med de relevante afdelinger i kommunen, når det er nødvendigt.
Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, og art. 9, stk. 2, litra f hvis vi behandler følsomme oplysninger (som fx helbredsoplysninger) om dig.
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi opbevarer oplysningerne.

Når Halsnæs Kommune behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, så du kan varetage dine interesser. Du har ret til:

  • At få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
  • At få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi enige i, at de er urigtige. Er vi ikke enige, noterer vi dine oplysninger på sagen
  • At få slettet oplysninger, hvis lovgivningen giver mulighed for det
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • At få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Halsnæs Kommunes sikre e-mailadresse er: mail@halsnaes.dk

Hvis du sender en almindelig e-mail, så svarer det til, at du sender et åbent postkort. Du bør derfor ikke skrive eller vedhæfte dokumenter med fortrolige personoplysninger (for eksempel cpr. nr.) eller følsomme oplysninger (for eksempel helbredsoplysninger) om dig eller andre i en almindelig mail. Det bør altid sendes med sikker mail.

Hvis du sender en sikker mail, svarer det til, at du lægger dit postkort i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager. Du kan sende sikker mail fra din digitale postkasse på www.borger.dk eller www.e-boks.dk.

Du kan finde hjælp og vejledning til at bruge den digitale postkasse på www.borger.dk.

Vi har i kommunen tilknyttet to databeskyttelsesrådgivere, der har til opgave:

  • at hjælpe dig som borger, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, når kommunen behandler dine personoplysninger, eller du har brug for hjælp i forhold til kommunens håndtering af dine personoplysninger.
  • at følge kommunens behandling af personoplysninger samt rådgive og vejlede, så vi sikrer overholdelse af reglerne for beskyttelse af data.

Databeskyttelsesrådgiverne er uvildige og refererer ikke til kommunens administration.

De kan derfor også hjælpe dig, hvis du mener, at kommunen ikke har håndteret dine eller andres personoplysninger korrekt.

Databeskyttelsesrådgiverne kan kun hjælpe dig med spørgsmål om databeskyttelse. Ved spørgsmål til indholdet af sagsbehandlingen i din konkrete sag, kan du i stedet kontakte kommunen.

Kontakt databeskyttelsesrådgiverne:

  • Bjørka Sørensen
  • Monica Skipper Olsen

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiverne via Digital Post på www.borger.dk, hvor du sender en besked til dpo@halsnaes.dk. På den måde sikrer du, at dine personlige oplysninger bliver sendt sikkert og kun kan læses af dig selv og modtager.

Du kan også vælge at sende et brev til:

Databeskyttelsesrådgiveren
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk