Ny vælger - godt at vide

Måske er det første gang, du skal stemme. Det kan også være, at du har prøvet at stemme ved et valg før, men er lidt usikker på, hvad det hele går ud på.

Her finder du en række spørgsmål og svar om det at stemme, som forhåbentlig kan hjælpe med at gøre dig klogere.

 

Ofte stillede spørgsmål

18. november 2025 er der kommunalvalg, regionsrådsvalg og ældrerådsvalg i hele Danmark.

I Halsnæs går valget ud på at finde ud af, hvem der skal sidde i byrådet i de næste fire år. Man kan også stemme på, hvem man synes, der skal sidde i regionsrådet i Region Hovedstaden. Og er man over 60 år gammel, kan man stemme på, hvem der skal være i ældrerådet i Halsnæs. 

I byrådet træffer politikerne beslutninger om meget af det, der sker i en kommune, og hvordan pengene fra kommuneskatten skal prioriteres. Det kan f.eks. være: renovering af veje, hvor meget personale der er i daginstitutioner og på plejehjem, kulturtilbud i kommunen, byggeri af en ny skole, udvikling af lokalområder, fritidstilbud til de unge og lokale klimaprojekter.

I regionsrådet tager politikerne sig af det, som Regionen har ansvar for. Det drejer sig bl.a. om sundhedsvæsenet (sygehuse, psykiatri, privatpraktiserende læger og speciallæger) og regional udvikling (natur og miljø, beskæftigelse, uddannelse, kultur og udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter). 

Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende ældre.

Med din stemme indikerer du altså, hvilken retning du synes, at der skal træffes beslutninger i henholdsvis byrådet, regionsrådet og ældrerådet, alt efter hvem du stemmer på.

Det gør en stor forskel!

Hvis to kandidater har fået næsten lige mange stemmer, kan det være netop din stemme, der afgør, hvem der bliver valgt ind.

Når du stemmer, er du også med til at sætte en retning for de beslutninger, der bliver truffet i kommunen og regionsrådet (og ældrerådet, hvis du er over 60 år).

Eller sagt på en anden måde: Hvis du IKKE stemmer, lader du alle andre bestemme. 

Du kan ENTEN stemme generelt på et parti/liste, ELLER du kan stemme direkte på en bestemt kandidat.

Til kommunalvalget i Halsnæs Kommune kan du vælge mellem en række forskellige partier/lister og personkandidater, som alle bor i kommunen. 

Kandidaterne til regionsrådet bor i hele regionen. Du kan stemme på en kandidat til regionsrådet, også selv om han eller hun ikke bor i Halsnæs Kommune.

Er du over 60 år, kan du også stemme til ældrerådet.

Dit valgsted står på det valgkort, du får tilsendt med posten inden valget. 

Vil du hellere brevstemme - altså stemme INDEN 18. november 2025 - kan du frit vælge mellem de steder i kommunen, hvor man kan brevstemme. Hold øje med hjemmesiden for mere information om, hvordan du brevstemmer.

Har du fået et valgkort med posten, skal du tage det med, når du skal stemme den 18. november 2025.

Har du mistet eller glemt dit valgkort, kan du stadig afgive din stemme på valgstedet. Du skal blot medbringe gyldig legitimation som f.eks. pas, kørekort eller det gule sundhedskort, og så kan du få udskrevet et nyt valgkort der, hvor du skal stemme.

Hvis du vil brevstemme inden den 18. november, behøver du ikke at medbringe dit valgkort. Du skal i stedet blot huske at medbringe gyldig legitimation som pas, kørekort eller det gule sundhedskort. 

 

Valgkortet tager du med, når du skal stemme den 18. november 2025. 

Når du er fremme ved valgstedet, går du hen til et valgbord og afleverer dit valgkort. I stedet får du to stemmesedler - én til kommunalvalget og én til regionsrådsvalget. Er du over 60 år, får du også en stemmeseddel til ældrerådsvalget.

Stemmesedlerne udfylder du bag gardinet i stemmeboksen. Når du har udfyldt stemmesedlerne, folder du dem sammen og afleverer dem i de kasser, der står på den anden side af stemmeboksen.

Har du glemt eller mistet dit valgkort, kan du få et nyt på valgstedet. Medbring blot gyldig legitimation. 

Nej, det skal du ikke. 

Man kalder det at brevstemme, hvis man vælger at stemme INDEN valgdagen på et af de steder i kommunen, der er udpeget til brevstemmesteder. 

Når du har brevstemt, kommer din stemmeseddel ned i en kuvert. Du skal dog ikke sende kuverten med posten, men aflevere den i en aflukket stemmeboks på brevstemmestedet. Så sørger kommunen for, at din brevstemme bliver talt med i de afgivne stemmer.

Når du har sat dit kryds, afleverer du din stemmeseddel i en aflåst boks - den såkaldte stemmeurne. 

Stemmeurnen er låst, lige indtil valget er afsluttet kl. 20. Så bliver den låst op af den person, der har ansvaret på valgstedet.

Nu skal stemmerne tælles. Din stemmeseddel bliver hældt ud på et bord sammen med alle de andre stemmesedler, der er blevet udfyldt af vælgerne. Herefter går frivillige - de såkaldt valgtilforordnede - i gang med at tælle alle stemmesedlerne. 

Dagen efter bliver stemmesedlen talt én gang til ved den såkaldte fintælling, så man er sikker på resultatet af valget. 

Umiddelbart efter kl. 20 på valgdagen den 18. november 2025 bliver alle stemmerne talt op ude på valgstederne. Her bliver de personlige stemmer på kandidaterne til byråd og ældreråd også talt.

Antallet af stemmesedler skal være præcis det samme som det antal vælgere, der har afgivet deres stemme. Er det ikke det, skal stemmesedlerne tælles om igen.

Dagen efter valget bliver alle stemmerne talt op én gang til i en såkaldt fintælling. Det gør man for at være helt sikker på, at stemmerne er talt korrekt op. Ved fintællingen tælles også de personlige stemmer på kandidaterne til regionsrådet.

Ved kommunalvalget bliver pladserne i byrådet fordelt efter et særligt matematisk system. Det kan derfor godt tage noget tid, før man kender det nøjagtige resultat af valget. Som regel giver optællingen på valgaftenen dog en god indikation af, hvilke partier og kandidater der har fået flest stemmer.

Det nye byråd bliver dannet umiddelbart efter kommunalvalget 18. november 2025. Det nye byråd afløser officielt det gamle byråd den 1. januar 2026.