Havnebyen Hundested

Udvikling af en strategisk-fysisk udviklingsplan og nye byrum

Hundested er en by i transformation - for hvert år har flere og flere besøgende fået øjnene op for en anderledes by langs den nordsjællandske kyst, som både har oplevelser at byde på og masser af god skævhed.

Der er stor interesse for at udvikle Hundested, særligt i forhold til at få skabt større balance ift. den stigende turisme, der karakteriseres af en kort intensiv højsæson, som bl.a. begrænser indtægtsmuligheder for handels- og serviceerhverv lokalt og store parkeringsudfordringer.

Byen oplever endvidere en øget tilflytning post-covid-19. Derfor efterspørges der et mere alsidigt serviceudbud ift. handel og kulturtilbud samt en bykerne og hovedgade, der kan understøtte et større, lokalt byliv.

Kort over Hundested og omegn, der viser de områder i byen og i oplandet, hvor der kan være mulighed for at udvikle.

Billedtekst: Visionsområdet og destinationer i oplandet

Hvorfor en udviklingsplan for Hundested?

Der er behov for at få udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for havnebyens kultur- og handelsliv, der vil understøtte en længere turistsæson, øge cirkulationen mellem by og havn. Udviklingsplanen vil desuden undersøge hvordan detailhandlens og erhvervslivets udvikling supplerer hinanden positivt, samt komme med bud på understøttende trafikale løsninger. Dette sker med hensyn til både lokale og nationale forventninger til en bæredygtig by- og destinationsudvikling.

Hundested som destination tilbyder idag et meget begrænset antal overnatningsmuligheder. En lille del af kommunens sommerhuse udlejes og der forefindes en begrænset hotelkapacitet.

Den relativt store, aktive erhvervshavn, som blander sig med rekreative havne- og strandområder, præger samtidig de centrale byområder ned mod vandet og havnen. Der er ikke i dag en tydelig forbindelse mellem lystbådehavnen og byen. Området omkring Hundested Station fremstår forholdsvis ubenyttet, set i forhold til dets centrale placering i byen.

Til sidst forventer Halsnæs Forsyning de kommende ti år at klimatilpasse og –opdatere Hundested ift. håndtering af øgede mængder overflade- og kloakvand.

Illustration af tanker og ideer til, hvad udvikling af Hundested kan indeholde

Billedtekst: Plan som strategisk ramme for udviklingsprojekter

Hvad skal udviklingsplanen?

Udviklingsplanen skal komme med løsninger på:

 • At der mangler en overordnet sammenhæng i udvikling af byen
  og en kombineret erhvervs- og kulturhavn
 • At den eksisterende trafik skaber barrierer mellem by og havn,
  og der mangler parkeringspladser, når der er mange besøgende i byen
 • At by- og handelslivet i og omkring hovedgaden Nørregade fremstår
  begrænset, og at kulturlivet samtidig forskydes mod havnen.
 • At Hundested har et begrænset udbud af overnatningsmuligheder,
  set i et turist eller destinationsperspektiv

  Luftfoto af Hundested indrammende Mellemrummet og hele havnen som område for potentielt udvikling

Billedetekst: By- og destinationsudviklingsområdet i Hundested

Hvordan udarbejdes udviklingsplanen?

Udviklingen af udviklingsplanen sker sammen med byen i en inddragelsesproces faciliteret af Halsnæs Kommune.

I efteråret 2021 er afholdt visionsdag og byvandringer, og der har været åbnet projektværksted i turistinformationen på Hundested Havn en eftermiddag om ugen, efteråret 2021 og foråret 2022, hvor man har kunne møde kommunes projektleder Mads Farsø, komme med bidrag til byudviklingen eller blot høre nærmere om projektet. 

Samtidig har en række lokale aktører deltaget i planudviklingsarbejde samt centrale strategiske aktører såsom Hundested Erhverv, Hundested Havn og Halsnæs Forsyning. Arbejdet har ledt til et  ’program’ for byen – dvs. en beskrivelse af den byplan- og landskabsarkitektopgave, der forventes løst.

Selve planudviklingsopgave har parallelt været udbudt gennem prækvalifikation i efteråret ’21. I januar 2022 blev arkitektteamet Team Tredje Natur udpeget til at løse opgaven. Teamet har efterfølgende i foråret 2022 - med udgangspunkt i programmet og deres oplæg til et råt og autentisk Hundested – inddraget de lokale aktører, afholdt projektværksteder og byvandringer for at sikre et lokalt ejerskab til planudviklingen gennem en intensiv borger- og aktørinddragelse foråret 2022.

Planen blev præsenteret for Halsnæs Kommunes Byråd d. 22. juni 2022.

Illustration af den overordnede plan for arbejdet med udvikling af Hundested

Billedtekst: Overordnet proces for planudviklingsarbejdet

Hvad forventes af udviklingsplanen?

Udviklingsplanen skal helt overordnet understøtte en fortælling om et råt og autentisk Hundested.

Processen og planen skal lede til at få udviklet det mest optimale bud på destinationsudvikling, overnatnings/hotelindpasning, bymiljø, byrum, klimatilpasning og trafikløsning.

Udviklingsplanen forventes at blive en af de første strategisk-fysiske destinationsudviklingsplaner udarbejdet i Østdanmark, som et resultat af Halsnæs Kommunes partnerskab med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania.

Du kan læse mere om projektet i projektbeskrivelsen, som blev vedtaget af et enigt Byråd d. 25. marts 2021, punkt 643.

Holdninger til Hundested