Lær at tackle

Læs mere

'Lær at tackle angst og depression' er et kursus til dig, der oplever symptomer på angst og/eller depression. Du får redskaber til at tackle dine symptomer, så du får mere overskud i hverdagen.

Kurset findes som et online-kursus og som et kursus målrettet unge.

Du kan læse om online-kurset via dette link.

Du kan læse om kurset målrettet unge via dette link

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til borgere over 18 år, der oplever symptomer på angst og/eller depression. På kurset får du mulighed for at tilegne dig redskaber, som kan give dig større psykisk frihed samt dele dine tanker og erfaringer med andre, som er i en tilsvarende situation.

Formål

At give inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selvom du har symptomer på angst og/eller depression. Hvis du er pårørende, er du også velkommen på kurset.

Instruktører

Kurset ledes af to frivillige instruktører, der selv kender til at have symptomer på angst og/eller depression. Derudover har de taget en instruktøruddannelse.

Forløb

Der vil være maksimalt 18 deltagere på kurset, som mødes syv gange á 2 ½ times varighed. Du møder fast en gang om ugen. Det er vigtigt, at du så vidt muligt kan deltage hver gang. Inden du kommer på kurset, skal du til en forsamtale for at afklare om kurset, er det rigtige for dig.

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at høre mere eller i at tilmelde dig et kursus, skal du kontakte Sundhedsafdelingen på telefon: 47 78 40 00.

Du kan læse mere om LÆR AT TACKLE på deres hjemmeside via dette link.

Du kan finde mere information omkring LÆR AT TACKLE - Angst og depression, i vores folder via dette link.

'Lære at tackle kroniske smerter' er et kursus til dig, der lever med kroniske smerter. Du lærer en række metoder til at tackle smerterne, så du kan komme videre med at leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

Hvem kan deltage

Kurset henvender sig til borgere over 18 år, der har længerevarende kroniske smerter, og hvor intensiteten af smerterne er betydeligt forstyrrende for hverdagen.

Formål

At give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv med kroniske smerter. På kurset er der fokus på at tackle de problemer og udfordringer, der følger med kroniske smerter, så det bliver dig – og ikke smerterne – der styrer dit liv. Hvis du er pårørende, er du også velkommen på kurset.

Instruktører

Kurset ledes af to frivillige instruktører, der selv kender til at leve med kroniske smerter. Derudover har de taget en instruktøruddannelse.

Forløb

Der vil være maksimalt 18 deltagere på kurset, som mødes seks gange á 2 ½ time. Du møder fast en gang om ugen. Det er vigtigt, at du så vidt muligt kan deltage hver gang.

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at høre mere eller i at tilmelde dig til et kursus så kontakt Sundhedsafdelingen på telefon: 47 78 40 00.

På hjemmesiden LÆR AT TACKLE kan du læse mere om kurset.  
Du kan også finde mere information omkring LÆR AT TACKLE - Kroniske smerter, i vores folder via dette link.

'Lær at tackle hverdagen som pårørende' et et kursus for dig, der er pårørende til en der lever med en kronisk sygdom. Du lærer en række metoder, til bedre at mestre problemer i hverdagen og derigennem øge livskvaliteten.

Lær at tackle, Hverdagen som pårørende findes som online kursus. 

Du kan læse om online-kurset via dette link.

Hvem kan deltage

Kurset henvender sig til borgere over 18 år, der er pårørende til en, der lever med kronisk sygdom, enten fysisk eller psykisk.

Formål

At give dig inspiration til, hvordan du kan tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med en hverdag som pårørende.

Instruktører

Kurset ledes af to frivillige instruktører, der selv kender til hverdagen som pårørende. Derudover har de taget en instruktøruddannelse.

Forløb

Der vil være maksimalt 18 deltagere på kurset, som mødes syv gange á 2 ½ time. Du møder fast en gang om ugen. Det er vigtigt, at du så vidt muligt kan deltage hver gang.

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at høre mere eller i at tilmelde dig et kursus så kontakt Sundhedsafdelingen på telefon: 47 78 40 00.

På hjemmesiden LÆR AT TACKLE kan du læse mere om kurset via dette link.  

Du kan finde mere information omkring LÆR AT TACKLE - Hverdagen som pårørende, i vores folder via dette link.

Kontakt til Sundhedsafdelingen