Idrætsrådet

Halsnæs Idrætsråd er en paraplyorganisation for de lokale idrætsforeninger i Halsnæs Kommune.

Halsnæs Idrætsråd er det overordnede organ for den lokale idræt og er kommunens samarbejdspartner i relation til forskellige overordnede spørgsmål og opgaver indenfor idrætsområdet.

Idrætsrådets formål er at samle og repræsentere alle idrætsforeninger i Halsnæs kommune i en samlet enhed for at varetage fælles idrætslige interesser.

Rådet er  en af kommunens samarbejdspartnere i overordnede spørgsmål og opgaver inden for den organiserede idræt. Idrætsrådet er repræsenteret i Halsnæs Kommunes halfordelingsudvalg og i Folkeoplysningssamrådet.

Se oversigten over medlemmer og læs mere om rådet på Idrætsrådets hjemmeside.