Skimmelsvamp

Indeklima er det miljø fra luft, lys, lyd og temperatur man bliver påvirket af indendørs f.eks. i din bolig.

Et godt indeklima er et indendørs miljø, hvor de som opholder sig i miljøet oplever at trives både fysisk og psykisk. 

Et dårligt indeklima er et indendørs miljø hvor der opleves gener ved indendørsophold som kan påvirke vores helbred på forskellige måder i form af irriterede øjne, hoste, hovedpine, træthed og allergi.

Læs mere

Fugt i bygninger kan fremme vækst af skimmelsvamp og husstøvmider og dermed give et dårligt indeklima. Fugt og skimmelsvampe kan blandt andet give irritation i øjne, næse og øvre luftveje samt forværre symptomerne hos personer, der i forvejen har astma. I sjældne tilfælde kan personer udvikle allergi overfor skimmelsvampe ved at opholde sig i fugtskadede bygninger.

Hvis du eller nogen i familien ofte har nogle af disse symptomer, kan det være tegn på, at der er noget i indeklimaet, der ikke er, som det skal være. Nogle af symptomerne minder meget om dem, man har, hvis man lider af allergi, men du kan godt være generet af indeklimaet uden at være allergisk.

Da der er tale om symptomer, der kan skyldes mange andre ting end indeklimaet, kan det være svært at finde ud af, om det faktisk er indeklimaet, der er skyld i generne. Men hvis symptomerne forsvinder, når du opholder dig andre steder, f.eks. når du er på arbejde, eller hvis du er på ferie eller weekend, så er det et tegn på, at symptomerne har med indeklimaet i boligen at gøre.

Har du symptomer, som du mener skyldes fugt eller skimmelsvamp i din bolig, kan du kontakte din læge for at få en helbredsmæssig udredning. Hvis du oplever problemer med indeklimaet i din bolig, kan du kontakte den tekniske forvaltning i kommunen.

Du kan selv gøre meget for at opretholde et sundt indeklima.

 • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser
 • Tænd emhætten når du laver mad
 • Luk døren til badeværelset når du er i bad
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen
 • Luft ekstra meget ud når fyringssæsonen starter, dog højest 10 minutter af gangen
 • Få repareret selv små vandskader hurtigt
 • Hold samme temperatur i alle boligens rum
 • Hold 5 cm afstand mellem møbler og kolde ydervægge
 • Brug dyne, sovepude og underlag, som kan vaskes - og vask jævnligt 

Mindre angreb af skimmelsvamp, typisk i badeværelsets fuger og ved vinduesrammer, kan afvaskes med særlige desinfektionsmidler. Følg brugsanvisningen nøje.

Ved alvorligere angreb af skimmelsvamp skal en specialist lokalisere skimmelsvampen, finde årsagen og vurdere, hvad der skal gøres. I disse tilfælde kan kommunens afdeling for miljø og teknik sende en specialist ud. 

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte ejendommens tekniske serviceleder. I de kommunale boliger finder du kontaktoplysninger til ejendommens tekniske serviceleder på opslaget i opgangen.

For dit eget helbreds skyld bør du forebygge skimmelsvamp i din bolig.

Undlader du som lejer at forebygge skimmelsvamp, kan det betragtes som misligholdelse af lejemålet, og du kan risikere, at dit lejemål bliver opsagt.

Det er først og fremmest ejerens ansvar, at en ejendom ikke er sundhedsfarlig for personer, der bor eller opholder sig i den. Hvis du bor til leje, kan du i første omgang rette henvendelse til din udlejer/dit boligselskab om at få udbedret problemet med skimmelsvamp. Du kan kontakte ejendommens tekniske serviceleder. I de kommunale boliger finder du kontaktoplysninger til ejendommens tekniske serviceleder på opslaget i opgangen. Hvis din henvendelse ikke løser problemet med skimmelsvamp, kan du rette henvendelse til kommunens afdeling for miljø og teknik, som fører tilsyn med boliger og øvrige lokaler til ophold, når der er mistanke om sundhedsfare. 

Kommunens reaktionsmuligheder kan bestå i følgende: 

 • Rådgivning og vejledning
 • Inddragelse af embedslægeinstitutionen
 • Påbud til ejeren om udførelse af visse arbejder
 • Forbud mod benyttelse af boligen/lokalerne (hvor lejeren tilbydes genhusning)