Opsøgende socialt arbejde

Hvis du er bekymret for et menneske, som du mener har behov for hjælp og ikke selv kan opsøge den, kan du kontakte vores opsøgende indsats.

Hvem kan have brug for en opsøgende indsats?

Det kan være et familiemedlem, nabo eller en anden – det er uden betydning, hvilken relation du har til vedkommende.  
 
Den opsøgende indsats er for de mest udsatte borgere, der ikke har mulighed for at benytte andre tilbud.
 
Det er typisk mennesker, der mangler social kontakt og lever isoleret fx hvis de: 
  • er hjemløse eller ikke kan være i deres hjem, har et svært misbrug og/eller en sindslidelse 
  • lever meget isoleret uden familie og netværk, der kan støtte. 
  • ikke har kontakt til eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og har svært ved selv at opsøge hjælpen. 
Den opsøgende indsats er ikke en akut-indsats. Som udgangspunkt tager vi kontakt til borgeren indenfor 3 hverdage efter din henvendelse. Hvis der er brug for akut hjælp, skal du kontakte egen læge, 18 13, 112, psykiatrisk skadestue eller lignende. 
 
Borgeren kan være anonym, når vedkommende modtager støtte. Medarbejderne har fuld tavshedspligt om borgeren og vedkommendes forhold, og der bliver ikke oprettet en sag i kommunen.
 

Hvad kan den opsøgende indsats hjælpe med?

Den opsøgende medarbejder vil forsøge at hjælpe og motivere borgeren til at kunne benytte samfundets muligheder og eksisterende tilbud.
 
Det gør vi med det formål at styrke borgerens muligheder for at opnå og bevare kontakten til omverden ud fra sine egne ønsker og behov. 
 
Vi tager altid udgangspunkt i det borgeren kan og ønsker, når vi aftaler, hvordan vi kan hjælpe vedkommende. Den kan typisk være støtte til at: 
  • komme i kontakt med andre offentlige tilbud, så borgeren fx kommer til læge, får nødvendig behandling på sygehus, får kontakt til kommunen mv. 
  • arbejde hen mod at borgeren kan bruge andre tilbud for at få opfyldt sine behov for støtte og omsorg.
Kontakten kan foregå ved fysiske møder, via telefonsamtaler eller sms. 

Læs mere

Ved henvendelse vurderer den opsøgende medarbejder, om den opsøgende indsats er det rette tilbud eller om borgeren kan/ skal hjælpes gennem andre tilbud fx egen læge, sygehus eller politi.
 
Hvis borgeren er i målgruppen for en opsøgende indsats, vil vi forsøge at etablere kontakt til borgeren og støtte vedkommende i at løse sine aktuelle udfordringer. 
 
Som udgangspunkt er den opsøgende indsats korterevarende, men der kan ikke fastsættes en tidsmæssig ramme for indsatsen. Vi vurderer efter hver kontakt, om vi skal fortsætte eller om borgeren kan bruge andre tilbud. 
 
Vi afslutter typisk støtten når:
  • borgeren kan bruge andre tilbud om støtte og omsorg, fx kontakt til netværk/familie, frivillige organisationer eller kommunale tilbud.
  • borgeren har fået det bedre og kan tage vare på sig selv fx ved behandling af sindslidelse eller misbrug. 
Den opsøgende indsats er et frivilligt tilbud, som borgeren kan sige nej til. 

Alle kan henvende sig til Halsnæs Kommune og gøre opmærksom på, at en person har brug for hjælp. 

Du kan kontakte Center for Voksenstøtte, Tina Ptak, på mail tipp@halsnaes.dk eller mobil 51 49 05 83.

Opsøgende socialt arbejde udføres efter Servicelovens § 99.

Denne beskrivelse udgør Halsnæs Kommunes kvalitetsstandard for den opsøgende indsats vedtaget af Byrådet i 2021. 

Byrådet har også vedtaget en række grundlæggende principper, der er en ramme for vores vurderinger og tilbud. Du kan læse mere om principperne i den politiske strategi.

Kontakt

Tina Ptak
Støtteperson
Center for Voksenstøtte