Genanvendeligt affald

Virksomheder skal kildesortere eget affald for at medvirke til fælles genanvendelse af høj kvalitet.

Genanvendeligt affald er typisk papir, pap, plast, metal, glas (flasker og bygningsglas), sorteret bygge- og anlægsaffald og træemballager.

Halsnæs Kommune/Halsnæs Forsyning kan tilbyde afhentning af genanvendeligt affald ved virksomheden,  hvis affaldet i art og mængde svarer til det, en husholdning producerer. Du er som virksomhed velkommen til at bruge kommunens genbrugspladser og samtlige genbrugspladser i Vestforbrændingens område. Hver gang en bil registreret i dit firma kører ind på en genbrugsplads, bliver du opkrævet et erhvervsaffaldsgebyr. 

Hvis du ønsker mere information og vejledning om genanvendeligt affald, er du velkommen til at sende en mail til Klima og Miljø, Halsnæs på: mail@halsnaes.dk