Hvad kan man få hjælp til

Borgerrådgiveren kan f.eks.:

 • Forklare, hvordan du skal forstå et brev eller en information fra kommunen 
 • Hjælpe og vejlede, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse eller konsekvenser af afgørelsen
 • Hjælpe med at finde rundt i organisationen og skabe kontakt til en relevant medarbejder
 • Give information om procedurer for sagsbehandling og muligheder for at klage
 • Gå ind i sagen, hvis du er utilfreds med kommunens sagsbehandling, sagsbehandlingstid eller personalets optræden
 • Genskabe dialogen og mægle, hvis der er opstået en uenighed eller konflikt mellem dig og kommunen
 • Bruge borgernes oplevelser til at komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling kan blive bedre.

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • Behandle klager over det faglige indhold i afgørelser, som kommunen har truffet
 • Behandle klager, som behandles af andre administrative klageinstanser – f.eks. Familieretshuset eller Ankestyrelsen 
 • Behandle klager vedrørende sager, der er indbragt for Ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
 • Behandle klager over politiske beslutninger
 • Ændre eller træffe afgørelser. 

En gang om året laver borgerrådgiveren en beretning til Byrådet. Beretningen kan læses på kommunens hjemmeside. Beretningen skal sikre, at forslag til forbedringer og øvrige anbefalinger bliver lagt frem for Byrådet.

Kontakt

Pr. 1. marts 2022 kan borgere og virksomheder rette henvendelse til Gülüm Yalcin, der er ansat som borgerrådgiver i Halsnæs Kommune.

Telefontid

 • Mandag- tirsdag 09.00 – 15.00
 • Torsdag 10.00 - 18.00