Udstykning

Hvordan udstykker man en grund

Ønsker du at udstykke din ejendom, ændre skelforhold eller sammenlægge matrikler, skal du henvende dig til en landinspektør. Landinspektører er private, selvstændige virksomheder, der er autoriseret til at afsætte skel.

På baggrund af din ansøgning udarbejder landinspektøren et udstykningsforslag, som sendes til kommunen.

Sagsbehandlingstiden kan ses her.

Er du i tvivl, så kontakt kommunen på mail@halsnaes.dk med adressen og dit spørgsmål vedrørende ejendommen.

Kan der udstykkes

Lokalplaner og tinglyste servitutter eller deklarationer kan have betydning for, om du kan udstykke.

Du kan se, om din ejendom er omfattet af en lokalplan på dette link.

tinglysning.dk kan du finde oplysninger om, hvad der er tinglyst på din ejendom.

Ifølge byggeloven må grunde ikke være mindre end:

  • 700 m² i byzone
  • 1.200 m² i sommerhusområder

Grunde i landzone kan som udgangspunkt ikke udstykkes. Se undtagelsesreglerne i planlovens landzonebestemmelser på dette link.

Læs mere i byggeloven på dette link. 

Hvordan finder man sit skel

Kommunen ligger ikke inde med oplysninger om skel og skelpæle.

Hvis du ikke ved, hvor dit skel er eller ikke kan finde en skelpæl, skal du kontakte en landinspektør.

Landinspektører er private, selvstændige virksomheder, der er autoriseret til at afsætte skel.