Ansøgning til Pæn Kommune puljen

Formålet med puljen til borgerønsker er, at kommunens borgere kan komme med gode ideer og på den måde være med til at præge kommunen. For at et forslag kan komme i betragtning skal visse kriterier være opfyldt.

Kriterier for forslag til Pæn Kommune puljen:

  • Forslaget skal udføres på kommunale arealer, der er offentligt tilgængelige
  • Forslaget må ikke medføre nye/øgede driftsomkostninger
  • Der tilstræbes geografisk fordeling rundt i kommunen – om ikke hvert år – så i hvert fald sammenholdt med tidligere år.
  • Der tilstræbes forskellighed i projekter, så forskellige målgrupper imødekommes.

Ansøgningen skal indeholde:

  • En beskrivelse af forslaget
  • Formålet med forslaget – hvem får glæde af projektet?
  • Angivelse af lokalitet markeret på kort eller luftfoto – hvor skal forslaget udføres?
  • Kontaktoplysninger i tilfælde af spørgsmål; navn, telefonnummer og e-mail

Send ansøgningen til: mail@halsnaes.dk – skriv Pæn Kommune i emnefeltet.

Frist for aflevering af forslag er den 1. juli 2024.