Den kommunale ungeindsats

Er du mellem 15 og 29 år og uden en kompetencegivende ungdomsuddannelse, er du omfattet af den kommunale ungeindsats.

I Halsnæs Kommune er det Ungeværket, der har ansvaret for at koordinere de nødvendige indsatser, der sikrer, at du som ung kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse, efter du har afsluttet dit grundskoleforløb. Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung oplever én samlet indgang til kommunen, hvor du kan søge råd og vejledning vedrørende din uddannelse og fremtid.

Læs mere

Ungeværket er for dig, der oplever at have svært ved at klare skolen og din hverdag, og derfor har brug for råd og vejledning, støtte eller andre indsatser for at kunne påbegynde og gennemføre din ungdomsuddannelse. 

Du kontakter Ungeværket:

  • Ved at ringe til os på tlf. 47 78 40 00 
  • Ved at skrive til os via e-mail på ungevaerket@halsnaes.dk 
  • Eller du kan henvende dig personligt på Ungeværket Krudtværksalleen 7, 3300 Frederiksværk.

Udover Ungeværket har alle skoler tilknyttet en vejleder, som rådgiver eleverne om uddannelsesmuligheder. Find din vejleder her

Hvis du bliver tilknyttet ungeværket, vil vi sammen udforme din uddannelsesplan, der tager udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og erhvervsønsker. Sammen finder vi en vej til at realisere dine mål eller, ved fælles hjælp, få øje på nye muligheder. 

Gennem uddannelsesplanen sikrer vi ligeledes, at de baggrundsoplysninger og den historik, du én gang har fortalt os, ikke skal "genfortælles" i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger. 

For at hjælpe dig bedst muligt samler vi nemlig også oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i uddannelsesplanen, så vi kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening - og hvis du giver os lov!  Vigtigst af alt, du er en aktiv del af planen.

Hvis du bliver tilknyttet Ungeværket vil du få en kontaktperson. Din kontaktperson bliver den du skal kontakte, når du har brug for at få vejledning og støtte gennem Ungeværket. Din kontaktperson samarbejder med dig omkring din uddannelsesplan, og vedkommende hjælper dig med alle de andre kontakter du har i kommunen.

Den kommunale ungeindsats er bindeled til Den forberedende grunduddannelse (FGU) 

Den forberedende grunduddannelse er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 25 år. FGU henvender sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, og som heller ikke har et arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen, eller som har lave karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse. 

  • Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at gennemføre en uddannelse eller finde et job? 
  • Er du ikke parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?
  • Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse og arbejde svært for dig lige nu?
  • Har du brug for at få mere tid til at få lært dansk, matematik, engelsk og måske naturfag eller samfundsfag?
  • Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at producere varer og løse opgaver ude hos kunder eller på værksteder eller ved at være i praktik?
  • Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse? 

Så kan en FGU være rigtig god for dig – Her kan du læse om Forberedende Grunduddannelse i Nordsjælland 

Tænker du, at den forberedende grunduddannelse kunne være det rette tilbud til dig, skal du kontakte Ungeværket.

For at du kan blive optaget på FGU, skal du og din vejleder i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering. Hvis du er i målgruppen for et FGU tilbud, sørger din vejleder for, at du bliver tilmeldt