Information til ukrainske statsborgere

Her på siden kan du finde information fra relevante myndigheder, info om hvor du kan henvende dig, hvis ukrainske borgere har brug for hjælp, hvordan du søger om midlertidig opholdstilladelse efter særloven, og hvad du skal gøre, når opholdstilladelsen er i hus.

  

Læs mere

Danmark har fået et nyt varslingssystem, der skal fungere som et supplement til det eksisterende. Varslingssystemet hedder S!renen og sender automatisk en advarsel direkte til din mobil, hvis du befinder dig i et område, hvor der er fare på færde.

Du finder information om det nye varslingssystem på ukrainsk via linket her.

Ukrainske statsborgere der enten er i Danmark eller ønsker at komme til landet som følge af krigen kan have behov for information om blandt andet danske forhold, regler og opholdsmuligheder.

I den forbindelse har de danske myndigheder lanceret en fælles hjemmeside, hvor fordrevne ukrainere kan finde information på både ukrainsk, engelsk og dansk om blandt andet opholdstilladelse, visum og asyl. 

Du finder informationen via linket her.   

Udlændingestyrelsen har ligeledes oprettet en informationsside målrettet ukrainske statsborgere. Siden indeholder relevante oplysninger til ukrainske borgere om blandt andet pas, visum, opholdstilladelse m.m.

Du finder Udlændingestyrelsens informationsside via linket her.

I tilfælde af at fordrevne ukrainere, der er kommet til Halsnæs har akut brug for hjælp, skal de kontakte Center Sandholm. Via Center Sandholm vil de blive tilbudt indkvartering og forsørgelse under Udlændingestyrelsen, mens de venter på svar på deres ansøgning om midlertidigt ophold under særloven eller asyl. 

Du finder kontaktinfo og anden relevant information om Center Sandholm via linket her.

Økonomisk hjælp til ukrainere i procesophold

Ukrainere, som afventer at få deres opholdstilladelse, og som har behov for økonomisk hjælp i mellemtiden, kan få støtte af kommunen. Kommunen kan kontaktes mandage og tirsdage mellem. kl. 9-14 på tlf.: 24 46 02 47, hvor det vil være muligt at booke en tid til udbetaling af økonomisk hjælp. 

Fordrevne ukrainere har mulighed for at søge om midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Det sker efter, at Folketinget har vedtaget en ny særlov på området, der trådte i kraft den 17. marts.

I praksis betyder det, at fordrevne fra Ukraine foruden at kunne opholde sig i landet blandt andet også vil kunne tage et arbejde, ligesom ukrainske børn kan gå i daginstitution, skole og fritidstilbud.

Du kan læse mere om, hvem der kan ansøge, og hvordan man gør hos Udlændingestyrelsen via linket her.

Mangler du dokumentation så som pas eller opholdstilladelse i Ukraine i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, så kan du kontakte den Ukrainske ambassade i København. 

Har du fået midlertidig opholdstilladelse og er henvist til Halsnæs Kommune, bedes du kontakte integrationsafdelingen på Halsnæs Rådhus via tlf.: 47 78 40 00 eller via mail: mail@halsnaes.dk.

På jobguideukraine.dk har ukrainske borgere mulighed for at finde information om jobsøgning og det danske arbejdsmarked.

Ukrainere med opholdstilladelse og bopæl i Danmark har ret til gratis behandling i dele af det danske sundhedsvæsen. 

Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet en pjece med introduktion til sundhedsvæsenet, herunder adgang til praktiserende læge, tandlæge, medicin, sygehus og meget andet.

Pjecen findes både på ukrainsk, russisk, engelsk og dansk, og kan findes via linket her.  

 

Lægehjælp

Har du behov for lægehjælp, kan du kontakte en praktiserende læge. Det gælder også, selvom du endnu ikke har fået din midlertidige opholdstilladelse.

Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet en hjemmeside, hvor ukrainske borgere kan finde information om livet i det danske samfund. Der er bl.a. viden om uddannelse, arbejde, skole, børnepasning og fritidsliv.

Informationen er udarbejdet på ukrainsk, russisk og dansk, og du finder det via linket her.

Region Hovedstadens Psykiatri har åbnet deres rådgivningstelefon for ukrainere, der har brug for vejledning om, hvor man kan få hjælp i sundhedsvæsnet. 

Du kan læse mere om rådgivningstelefonen og åbningstider via linket her. 

Ukrainere kan få økonomisk støtte til deres barns fritidsaktiviteter. Det kan eksempelvis være støtte til betaling af kontingent og sportsudstyr. Nedenfor kan du se hvilke organisationer, du kan søge støtte hos, ligesom du via linket til den enkelte organisation kan læse mere om, hvem der kan få støtte, hvad du kan søge støtte om, og hvordan du ansøger.
 

 • Broen Halsnæs 
  Økonomisk støtte til kontingent og udstyr til børn op til 17 år i økonomisk trængte familier.
   
 • Røde Kors Halsnæs
  Økonomisk støtte til kontingent, udstyr, fødselsdage, m.m. for flygtningebørn fra 0-17 år. For at ansøge skal man være med ved Integrationscaféen i Røde Kors Halsnæs. Du kan læse mere om integrationscaféen via linket her.
   
 • DGI’s pulje ”Foreningsliv for alle” 
  Økonomisk støtte til kontingent og stævnedeltagelse for børn og unge op til 25 år i vanskeligt stillede familier.
   
 • DIF Get2Sport
  Økonomisk støtte til kontingent, udstyr, beklædning, stævner og sociale aktiviteter for flygtninge.
   
 • Dansk Flygtningehjælp
  Økonomisk støtte til kontingent for flygtningebørn fra 0-17 år i familier på overførselsindkomst.
   
 • Halsnæs Kommunes fritids- og kulturpas
  Søg økonomisk støtte til kontingent, udstyr og turneringshjælp ved idræts- eller kulturaktiviteter for børn i alderen 0-24år. Foreninger og medarbejdere i kommunen kan søge for dig ved at sende en mail til idræts- og fritidspaskonsulent Espen på mail: espbi@halsnaes.dk.

Flere foreninger og frivillige ildsjæle driver aktiviteter og tilbud, som fordrevne ukrainere kan gøre brug af. 

Integrationscafé
Røde Kors holder hver onsdag integrationscafé i Frivilligcenter Halsnæs, hvor du kan møde andre flygtninge og få hjælp til at lære det danske samfund at kende. Du kan læse mere om integrationscaféen via linket her.

Videnscafé
I videnscaféen kan du blandt andet få hjælp til at træne dit danske sprog, få læst breve fra det offentlige og få hjælp til at skrive en jobansøgning. Der er videnscafé hver torsdag fra kl. 15-17 på Frederiksværk Bibliotek.
Du kan læse mere om videnscaféen via linket her.

Lektiecafé
Frivillige står klar i Lektiecaféen til at hjælp både børn og voksne med lektierne. Der er lektiecafé hver tirsdag fra kl. 14-17 på Frederiksværk Bibliotek.
Du kan læse mere om lektiecaféen via linket her.

Ukraine Halsnæs Venner
En gruppe lokale frivillige afholder jævnligt forskellige aktiviteter for ukrainere. På gruppens Facebookside kan du løbende orientere dig om kommende arrangementer. Du finder siden via linket her.