Inspiration

Halsnæs Kommune har både søgt ud for at få inspiration, inviteret eksterne oplægsholdere ind samt afholdt lokale byvandringer for at sikre det mest inspirerede og kvalificerede grundlag at udforme en ny plan på.

Nedenfor følger et kort rids af nogle af de aktiviteter, der foreløbig har været afholdt. 

Inspirationstur til Faaborg og Svendborg

Byrådet, direktionen, administrative fagmedarbejdere og eksterne aktører, herunder flere kerneaktører fra Hundested, steg tirsdag d. 7 september 2021 på en bus mod det sydfynske. Formålet med turen var at kigge på, hvordan der er blevet arbejdet med attraktions- og havneudvikling i Faaborg og Svendborg.

Faaborg

I Faaborg var der sket en del på selve havnefronten, hvor en museum om øhavets kulturarv var åbnet på en gammel slagterigrund. Samtidig var der gang i at omdanne en 7000 m2 gammel slagteribygning til en attraktion med blandt andet kulturelle islæt, mens et nyt havnebad havde givet nyt liv til byens unge. I Faaborg løber der en vej, som adskiller byen og havnen, på trods af, at der kun er 200 meter fra havn til centrum. Faaborg-Midtfyn kommune havde anlagt nye belægninger og byrum på udvalgte stykker og passager mellem by og havn og derigennem arbejdet strategisk for at styrke forbindelser og cirkulationen mellem by og havn.

Svendborg

Efter et par timer i Faaborg gik turen videre til Svendborg, hvor koblingerne mellem havn og by også spillede en central rolle. Foruden en vej der adskiller by og havn, så ligger Svendborg i et bakket terræn, som gør, at byen ligger markant højere end havnen. En passage/forbindelse var blevet åbnet med en stor, flot og bred havnetrappe fra en af byens gågader ned til havnen, hvor der tidligere havde ligget et hus.

Et andet sted på gågaden var en gammel asfaltrampe ned mod havnen blevet omdannet til trappe, hvor hvert trin lignede et flyvende tæppe. Turen blev sluttet af i bygningerne fra det gamle skibsværft på Frederiksø i Svendborg Havn. Svendborg Kommune havde bl.a. opkøbt bygningerne og lejede dem ud til lokale aktører, som, mod en lav husleje, forpligtede sig til at biddrage til og udvikle et aktivt miljø på Svenborg Havn.

Visionsdag i Værftshallen på Hundested Havn

Visionsdagen "Fremtidens havneby Hundested" blev afholdt den 21. september 2021, med det formål at undersøge, hvordan Hundested kan udvikles fremover. Der blev blandt andet sat fokus på den gode havneby med inspiration fra både Danmark og udlandet.

Program:

  • Velkomst ved Halsnæs Kommune og borgmester Steffen Jensen.
  • Internationale inspirationsoplæg og debat: Kystbyer med turisme og hverdagsliv i balance. Inspiration fra svenske og britiske byer, hvor turisme og hverdagsliv går hånd i hånd i udvikling af gode kystbyer. 
  • Inspiration: Danske kystbycases – Aktive fællesskaber som driver byudvikling. Inspiration fra danske kystbyer, hvor lokalsamfund, kommune og byaktører i fællesskab har taget byudvikling i egen hånd og skabt liv og udvikling i kystsamfundene.
  • Byvandringer / workshop: Vis os dit Hundested! Byvandring og workshop hvor vi spørger; Hvad er de vigtigste kvaliteter ved Hundested i dag? Og hvordan skal Hundested se ud om 25 år? Workshoppen foregår delvist som en udendørs gåtur, så medbring gerne paraply i tilfælde af regn

Udsagn og input fra byvandringerne kan læses på linket her.