Sneglatte veje

Som boligejer ud til en offentlig vej har du ansvaret for, at fortovet ud for din ejendom er glatførebekæmpet. Det vil sige, du skal rydde fortovet for sne og salte, så det ikke bliver glat ud for hele din ejendom. Hvis dit hus ligger på en privat fællesvej, gælder dette ansvar også for vejen.

Halsnæs Kommune sørger for snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser.

Du kan læse mere om, hvordan kommunen holder vejene i Halsnæs Kommunes vinterregulativ.

Natur og Vej har udkaldsvagter, som holder øje med vejret og vurderer hvornår og hvilke ruter, der bliver kaldt ud. På de vedlagte kort kan du se ruterne og rutenumre. Det er de samme kort, som der arbejdes ud fra under et udkald. 

Natur og Vej arbejder med to former for udkald: 

  1. Præventiv saltning, hvor der saltes, inden det forventes at blive glat.
  2. Snerydning og saltning er, hvor sneen lægger sig som et lag, som så efterfølgende fjernes og der saltes.

Under snerydning og saltning tager det længere tid at komme igennem ruterne, end når der kun saltes. 
Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at Natur og Vej og vores eksterne entreprenører bestræber sig på, at der altid er saltet/ryddet sne så tidligt så muligt.

På det interaktive kort kan du få et overblik over stier, veje og områder i Halsnæs Kommune. For at få en signaturforklaring skal du klikke på den lille pil i venstre side.

Du kan også se ruterne i Vejdirektoratets Ruteportal ved at klikke her. 

Natur og Vejs vintertjeneste laver meldinger til Vejdirektoratet om tilstanden af kommunens veje. Du kan se tilstanden af vejene på hjemmesiden trafikinfo.dk under emnet "vintertrafik".