Nævning og domsmand

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, som betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisten, og er du blandt de valgte borgere, får du direkte besked fra Landsretten. Det er kommunens Grundlisteudvalg, der udarbejder grundlisten.

Til grundlisten udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning. For at blive lægdommer skal man bl.a. være dansk statsborger.

Grundlisten

Grundlisten gælder for en 4-årig periode fra 1. januar.

Der er lukket for tilgang til perioden 1. januar 2024 - 31. december 2027.

Næste periode er fra 1. januar 2028 - 31. december 2031, og der kan søges indtil starten af 2027.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på grundlisten skal foretages via sikker mail til Halsnæs Kommune og IKKE til de politiske repræsentanter i Grundlisteudvalget.

Du kan søge om optagelse på grundlisten ved at sende en mail til kommunens ”sikker mail” mail@halsnaes.dk - skriv venligst Nævning i emnefeltet.

Ansøgningen skal indeholde:

 • navn
 • adresse
 • tlf.nr.
 • cpr.nr.
 • stillingsbetegnelse.

Grundlisteudvalgets medlemmer:

 • Peter Nørris Dalsgaard, formand
 • Lonni Laura Lorentzen
 • Olaf Prien
 • Bitten M. Jørgensen
 • Niclas Nanboe

Grundlisteudvalgets arbejde består i at:

 • vælge en borger for hvert fuldt antal 300 borgere i kommunen til grundlisten
 • sikre, at de valgte borgere er egnede til at virke som lægdommere, samt at de valgte borgere udgør et bredt udsnit af Halsnæs Kommunes borgere.

Udvælgelsen

Den mest brugte metode ved udvælgelse er formentlig, at Grundlisteudvalget anvender forholdstalsvalgmetoden. Grundlisteudvalget bør ved brug af denne metode være opmærksom på, om grundlisten opfylder kravene til repræsentativitet, alsidighed og egnethed, således at der udtages egnede personer på tværs af forskellige aldersklasser, køn og etnisk oprindelse.

Efter endt arbejde i Grundlisteudvalget sender Halsnæs Kommune grundlisten til Landsretten.

Læs mere på domstol.dk