Sagsbehandlingstider

Læs mere

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse:

1 uges sagsbehandlingstid, når alt dokumentation er modtaget.

3 ugers sagsbehandlingstid, når alt dokumentation er modtaget.

4 ugers sagsbehandlingstid, når alt dokumentation er modtaget.

3 ugers sagsbehandlingstid, når der er bevilliget ressourceforløb. 

4 måneders sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstiden bruges til indhentelse af lægepapirer, evt. arbejdsprøvning, erhvervsvejledning m.m.

Henvendelser besvares indenfor 24 timer (i hverdagene).

Virksomhedsservice kan kontaktes telefonisk på 51 67 55 51 eller via virksomhedsservice@halsnaes.dk