Ny sti langs Strandvejen i Frederiksværk

I 2024 skal der anlægges nye stier langs de sydligste 2,8 km af Strandvejen i Frederiksværk. Den første del af Strandvejen fik nye stier i 2020 og nu skal resten etableres på tilsvarende måde.

Strandvejen har forskellig brede og derfor bliver der tale om både fællesstier, delte stier og cykelbane alt afhængig af bredden. For at nedjustere hastigheden til 40 km/t skal der anlægges ekstra fartdæmpere. Hastighedsgrænsen skal reduceres for at kunne indsnævre kørebanen, så der skabes plads til de nye delte stier.

Formålet med projektet er at skabe en tryg og sikker cykelrute på hele Strandvejen for både skolebørn, pendlere, motionister, turister og folk med ærinder i Frederiksværk. Som en del af projektet lægges der ny asfalt på hele vejbanen og på længere sigt er det planen at strækningen indgår i Supercykelstisforbindelsen mod Frederikssund og Hillerød.

Projektet startede med, at vi inviterede borgere, der bor langs eller færdes ad Strandvejen til at komme med konkrete input til hvilke trafikale aspekter, der skal indgå i projektet. Vi har modtaget nogle rigtig fine forslag og kommentarer. Forslagene indgår i rådgivernes arbejde med at tegne og beregne på løsningsforslag, som vil blive fremlagt på et fysisk borgermøde i efteråret.

Hvis du vil deltage i borgerinddragelsen omkring projektet, klik her