Badevand

Halsnæs Kommune har 15 badestrande - fem i Roskilde Fjord, syv ved Kattegatkysten og tre ved Isefjorden. Tre af strandene har fået det Blå Flag.

Du finder en liste over alle strandene i Halsnæs her med oversigt over deres profil.

Læs mere om strandene med Blå Flag her.

I sommerhalvåret kontrollerer Halsnæs Kommune løbende vandet ved badestrandene for bakterier og alger.

Badevandskvalitet

Der tages 10 prøver ved Blå Flag-strandene og fem prøver ved de øvrige badestrande hen over sommersæsonen. Herudover kan der udtages ekstra prøver ved høje bakterietal.

Der tages desuden prøver ved kontrolstationer nær spildevandsudledninger og åudløb, som kommunen bruger til at opspore eventuel forurening med spildevand.

Måleresultater - strande med Blå Flag

Dato for seneste måling: 4. juni 2024

Resultat af målingen: Meget god

Dato for seneste måling: 4. juni 2024

Resultat af målingen: Meget god

Dato for seneste måling: 4. juni 2024

Resultat af målingen: Meget god

Måleresultater - øvrige strande

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god 

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god 

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god 

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god 

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god 

Dato for seneste måling: 23. maj 2024

Resultat af målingen: Meget god 

Det måler vi for

Vandprøverne analyseres for spor af E.coli og I. Enterokokker. Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand.

  • Meget godt badevand: E.coli under 250, I. Enterokokker under 100
  • Godt badevand: E.coli mellem 250 og 1000, I. Enterokokker mellem 100 og 400
  • Dårligt badevand/tegn på forurening: E.coli over 1000, I. Enterokokker over 400

Vandtemperaturen måles også i forbindelse med prøvetagningen.

Bakterier

Hvis indholdet af bakterier er for højt, er det tegn på, at vandet er forurenet med spildevand eller lignende. Kommunen vil så i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte, om det er forsvarligt at bade.

Efter kraftige regnskyl må det forventes, at vandkvaliteten på badesteder kan være forringet i op til tre dage efter. Det gælder særligt badestrande langs fjorden, hvor vandudskiftningen er ringere end strandene ved Kattegat.

Alger

Blågrønalger kan irritere hud og øjne efter en badetur. Risikoen for blågrønalger vurderes generelt som lav. Dog kan der i varme perioder ske en opblomstring af blågrønalger i havet. 

Der kan desuden forekomme opskyllede alger som ålegræs langs kysterne, særligt i fjorden.

Et godt råd: Hvis du står i vand til knæene og ikke kan se tæerne, så gå op af vandet. Kommunen og livredningstjenesten samarbejder om at overvåge badestrandene for masseforekomst af alger. I sådanne tilfælde vil det blive vurderet, om der skal indføres et midlertidigt badeforbud.