Halsninoen

Vandreruten Halsninoen

Halsninoen er en 52,7 km lang vandrerute gennem hele Halsnæs fra Hundested i vest, over Arrenakke i nord, Arrenæs i øst - til Strø Bjerge i syd. Vandreruten inviterer til at vandre i nogle af de kønneste og mest varierede landskaber i ikke alene Halsnæs, men i hele Nordsjælland.

Ruten er designet til at give den vandrende store naturoplevelser, landskabsvariation, fred, stilhed og bløde stier - og er primært planlagt til klassisk vandring. Asfaltprocenten er 27,5 - resten af ruten er blødt græs, skovveje og -stier, sand og grus. Periodisk kan der være smattede stræk.

Ruten er på lange stræk egnet til cykling samt brug af hjælpemidler som rollator, kørestol eller barnevogn, men ikke i sin fulde længde. En del steder er brug af hjul ikke mulig, ikke tilladt eller kan være direkte farlig. Det er sikkert at gå på to ben alle steder. 

Store landskaber

Halsninoen inviterer til opleve Halsnæs store mangfoldighed af morænebakker, klinter, strande, skove, enge, søbredder, bronzealderhøje, moser, kratere og fredelige markstræk, hvad enten man går hele ruten over flere dage med overnatning - eller tager den i bidder over mange gange. Ruten kan bruges på mange måder - og den kan selvfølgelig kombineres med selvvalgte ture og omveje i det store netværk af stier og småveje, som Halsnæs byder på.

Kombination med bus og tog

Ruten er lineær, altså ikke cirkelformet, så det kan være en fordel at bruge offentlige transportmidler den ene vej. På kortet, udgivet sammen med åbningen af ruten, er angivet både lokalbanestationer og busstoppesteder, hvoraf mange er beliggende tæt på Halsninoen. Herved er det er nemt for alle at komme både ud og hjem.

Praktisk

Halsninoen er åbnet december 2021.

Ruten er en række af stier og fredelige småveje med offentlig vandreadgang og bevæger sig over både kommunale, statslige og private arealer.

Vejvisning i terrænet er med skilte og retningspile monteret på træpæle og vejskiltestandere, fungerende som støtte til kortet, der klart anbefales at have med på turen. Det er ikke muligt at gå turen alene på basis af skiltepile ude i terrænet. Digital vejvisning på din telefon kan også være meget nyttig.

Det lommevenlige, trykte kort er gratis og udleveres fra VisitNordsjælland, fra biblioteker, caféer og overnatningssteder i Halsnæs samt i ventearealet på Halsnæs Rådhus. Kortet kan fra primo 2022 tilsendes via visitnordsjaelland.dk mod betaling af porto.

Kortet angiver ruter, vandposte, magelige overnatningssteder, udfordrende overnatningssteder, offentlig transport, parkering, gårdbutikker, dagligvarebutikker og meget mere.

Alternativt kan kortet downloades som pdf, der kan bruges i terrænet på en smartphone-skærm. Pdf’en er ikke umiddelbart egnet til print-selv-og-tag-med.

Ruten Hundested Strå Bjerge som vandretur

Tryk på kortet ovenfor for at gøre det interaktivt.