Åben Rådgivning for voksne

Åben Rådgivning for voksne er for dig, der:

  • Er over 18 år
  • Søger rådgivning og støtte i forhold til sociale, psykiske eller fysiske udfordringer
  • Har brug for en indgang til det sociale område
Har du allerede en rådgiver i Ungeværket eller hos Handicap- og Voksenafdelingen, skal du henvende dig til dem i stedet for i Åben Rådgivning for voksne. 
 
Du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven med til dine møder med Åben Rådgivning.
 
Pårørende, naboer, hospitalsafdelinger og andre kan også henvende sig til Åben Rådgivning for rådgivning og vejledning om støttemuligheder for voksne. 
 

Hvad er Åben Rådgivning for voksne?

Åben Rådgivning tilbyder generel rådgivning og vejledning om muligheder for hjælp til voksne med handicap, sindslidelser og særlige sociale problemer – og kan hjælpe dig videre til rette sted, hvis du har brug for anden form for hjælp og støtte.
 
Åben Rådgivning har mulighed for at hjælpe, hvis du har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, får post du ikke forstår, har behov for hjælp til at forstå din økonomi eller mange andre ting. Vi har fokus på, at du selv er ansvarlig for din udvikling og livskvalitet. 
 
Hos Åben Rådgivning for voksne får du tidlig og hurtig hjælp, så din udfordring ikke vokser sig så stor, at du ikke kan klare dig selv.
 
Mange udfordringer kan være svære at klare alene, så derfor ser vi også sammen på, hvordan din familie, venner, lokale foreninger eller andre kan støtte dig. 

Læs mere

I Åben Rådgivning vil du som det første blive tilbudt en samtale, hvor vi sammen ser på dine ressourcer, muligheder og behov. Åben Rådgivning kan blandt andet:

  • Rådgive dig om, hvilke muligheder du har for at få hjælp, og de kan hjælpe dig med at få kontakt til frivillige foreninger, sundhedstilbud eller lignende, som kan være til gavn for dig.
  • Tilbyde dig et kort rådgivningsforløb på 1-4 samtaler, hvis du har en udfordring, som kan løses hurtigt på denne måde.
  • Henvise dig til workshops og grupper, som arbejder med de problemstillinger, du er udfordret af. De kan også henvise dig til et individuelt støtteforløb på op til seks måneder. 
  • Rådgive dig og hjælpe dig videre til mere andre muligheder for støtte inden for voksenområdet.
Støtte i workshops/grupper og individuelt skal bevilges af Halsnæs Kommune for, at det kan startes op. Du vil få besked senest efter to uger, om du er blevet bevilget det forløb, du ønsker. Hvornår du kan starte, aftales derefter.

Hvis vi vurderer, at et forløb i Åben Rådgivning ikke kan løse din udfordringer, vil vi rådgive dig om andre støttemuligheder og hjælpe dig videre.

For at vurdere om dine udfordringer skal løses efter den sociale lovgivning, kræver det en grundigere udredning, hvor vi bruger voksenudredningsmetoden (VUM).

Udredningens formål er at belyse, hvordan dit funktionsniveau påvirker muligheden for at udføre daglige aktiviteter og deltage i samfundet. Du vil få tilknyttet en rådgiver, som vil stå for udredningen. Din rådgiver vil tage udgangspunkt i dine drømme og ønsker, dine ressourcer og udfordringer, og hvordan dit netværk kan støtte dig. 

På grundlag af udredningen afgør visitationsudvalget for Handicap og Voksenområdet, om du bevilges støtte. Du kan læse mere om sagsbehandlingstiderne her.
 

I åbningstiden kan du komme ind til Åben Rådgivning og få en samtale med det samme.

Eller du kan få telefonisk rådgivning ved at ringe til Åben Rådgivning for voksne på telefon  29 60 34 77

Du kan også skrive til Åben Rådgivning på borger.dk til Halsnæs kommune, eller hvis du har en sikker mail kan du skrive til aaben_raadgivning@halsnaes.dk.

I højsæson for ferie: Uge 26-29, 42, 51-52, samt uge 7 og dagene op til påske vil der være lukket for personlige henvendelser.

Adresse: Hermannsgade 3, 3300 Frederiksværk. 

Åbningstiden er:

Mandag kl. 10.00-13.00
Torsdag kl. 12.00-14.00.

Telefontiden er:

Mandag kl. 9.00-13.00
Tirsdag  kl. 9.00-13.00
Onsdag kl. 9.00-13.00
Torsdag kl. 10.00-17.00
Fredag lukket