Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb er et helhedsorienteret, beskæftigelsesrettet forløb for sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene ud over 22 uger.

Et jobafklaringsforløb kan bestå af flere forskellige aktiviteter, for eksempel vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentorstøtte. 

Den gennemgående, koordinerende sagsbehandler har ansvaret for at koordinere dit forløb på tværs af afdelinger og lovgivningsområder.

Det er en vedvarende betingelse, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Din koordinerende sagsbehandler skal løbende foretage denne vurdering.