Opstilling af materiel

Tilladelse til at råde over vejareal til materielopstilling

Du skal søge om tilladelse til bl.a. at opstille container, kraner, skurvogne, stilladser, telte, lifte, lastbiler på vejarealer eller arealer, der grænser lige op til et vejareal. Tilladelsen gives efter en vurdering af forholdene på stedet og forudsætter, at mulighederne på privat grund er udtømt.

Ansøgningsskema

Ansøgning om opstilling af materiel på vejarealet ansøges ligeledes på Virk.dk ved at anvende MitID.

Til orientering skal der altid vedlægges en tegning, hvor det tydeligt fremgår, hvor I skal arbejde. Ved alle arbejder skal der vedlægges forslag til afmærknings-/afspærringsplan.