Den styrkede pædagogiske læreplan

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det sker gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Legen er grundlæggende, og der tages udgangspunkt i børneperspektivet. 

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbud.

Læreplanen udarbejdes for børnegruppen i alderen 0-2 år og fra 3 år og frem til skolestart.

I aldersintegrerede daginstitutioner kan der udarbejdes én pædagogisk læreplan.

I daginstitutioner med flere enheder laves den pædagogiske læreplan, så der tages højde for børnegruppernes sammensætning og forskellige forudsætninger i de enkelte enheder. 

Vi arbejder "smalt og dybt"

Den overordnede læreplan er formuleret for alle landets dagtilbud. Derfra arbejder hver enkelt dagtilbud med temaerne, som det passer til læringsmiljøet og børnenes forudsætninger. Det sker ALTID ud fra et børneperspektiv.

Derfor ser institutionernes beskrivelser forskellige ud, og der er taget fat forskellige steder. Men alle når hele vejen rundt over tid.

Her kan du læse mere om Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

Du finder de pædagogiske læreplaner på dagtilbuddenes egen hjemmeside.