Modernisering og renovering af vejbelysningen

Halsnæs Kommune har siden 2016 været i gang med en gennemgribende modernisering og renovering af vejbelysningen i kommunen. Projektet består af to dele; udskiftning af vejbelysningen, samt nedtagning af vejbelysning.

Projektet tager afsæt i Halsnæs Kommunes belysningsplan, som blev vedtaget i 2017. Belysningsplanen er kommunens strategi for hvilken belysning, der ønskes på forskellige steder.

Projektet forventes afsluttet i 2027. Når projektet er færdigt vil Halsnæs Kommune fremadrettet udlede 350 tons mindre CO2 hvert år.  Projektplanen kan findes i kommunens masterplan for renovering af vejbelysning.

Vejbelysningsprojekterne for 2023 har været forelagt Byrådet d. 9. februar 2023. 

Udskiftning af vejbelysning

Modernisering og renovering sker ved, at de gamle master og armaturer udskiftes til ny energieffektiv og vedligeholdelsesvenlig vejbelysning. De nye armaturer vil være LED som giver et mere fokuseret lys direkte på vejbanen.

Der er i de seneste år sket en udskiftning af de gamle træmaster til stålmaster med LED-lys. I 2021 vil de sidste træmaster blive udskiftet.

Halsnæs Kommune vil naturligvis forsøge at udføre arbejdet, så det er til mindst mulig gene for trafikanter og grundejere. Der må dog påregnes nogle gener, hvilket blandt andet betyder, at der vil være perioder, hvor det ikke vil være muligt at opretholde belysning på veje og stier. Der kan ligeledes forekomme gravearbejde i forbindelse med fjernelse af master, ledningsføring med videre.

Nedtagning af vejbelysning

Projektets anden del er nedtagning af vejbelysning i sommerhusområder og landzone. Belysningsplanen har fokus på at vejbelysning primært skal være i bymæssigt bebyggede områder, hvor der færdes mange trafikanter, og det derfor er vigtigt med vejbelysning.

I sommerhusområderne og landzonen skal der være fokus på naturen og de rekreative oplevelser. Vejbelysningen vil derfor blive fjernet i disse områder og bliver ikke genopsat. Alle master vil blive vurderet enkeltvist, og der vil ikke blive taget master ned som sikrer trafiksikkerheden, for eksempel i rundkørsler, lysregulerede kryds, fodgængerovergange og eventuelt andet.

Borgere, som bor på private fællesveje, hvor der vil blive fjernet vejbelysning vil modtage en høring fra Halsnæs Kommune i deres e-boks.

Bliv klogere på, hvad der skal ske, der hvor du bor

På kortet herunder kan du se, hvilke veje og stier, der bliver omfattet af projektet, modernisering og renovering af vejbelysning. Der tages forbehold for, at der kan ske løbende ændringer.

Når du åbner kortet, kommer der et søgefelt op. Her kan du indtaste dit vejnavn og derefter se, hvad der skal ske lige netop dér, hvor du bor.

Det er muligt at se hvorvidt veje og stier ligger i byzone, landzone eller sommerhusområde.

I takt med at renoveringsplanen for årene frem til 2027 bliver planlagt, vil kortet løbende blive opdateret. Renoveringen og moderniseringen af vejbelysningen forventes at være færdig i 2027.