Særlige arter i Halsnæs

I Halsnæs Kommune er der nogle særlige dyre og plantearter, som Grenet Edderkopurt, Grønbroget tudse, Isfugl og Nordlig Fugleedderkop

På denne side vil du kunne læse lidt mere om den særligt karakteristiske natur, som man kan opleve i Halsnæs Kommune. Der er udvalgt 12 forskellige dyre- og plantearter, som hver især stiller særlige krav til deres levested og som følge heraf er sjældne i Danmark, men særligt hyppige i Halsnæs.

Levevilkårene fra art til art er meget forskelligartede og kan eksempelvis være krav om særligt rent vand, uforstyrrethed, eller måske krav om særligt stejle soleksponerede skrænter tæt ved havet.

For størstedelen af arterne er tillige angivet et konkret levested i Halsnæs Kommune.

Det vil sige oplysninger om hvor og hvornår, man kan møde arten i virkeligheden, derude i Halsnæs natur.