Arrenæs

Med sin unikke beliggenhed som en halvø i Danmarks største sø Arresø og sin umiddelbare nærhed til Frederiksværk by rummer Arrenæs et stort potentiale for udvikling af friluftsliv såvel som natur.

Arrenæs ligger på resterne af en randmoræne som i overejende grad består af sand og grus iblandet ler. Det stærkt kupperede morænelandskab kombineret med åbne landbrugsarealer, afgræssede enge og overdrev, som hist og her afløses af lunde og skovstykker danner et meget mosaisk landskabsbillede med storladne udsigter over Arresø i stort set alle retninger. Geologien betyder desuden, at der er gode forudsætninger for et alsidigt dyre- og planteliv, hvilket da også giver sig til kende ved de mange forskellige naturtyper.

Der er meget at opleve på Arrenæs. Der er allerede i dag et vidt forgrenet stinet som giver mulighed for alsidige ture og oplevelser i naturen. Bævernes territorium ved Dronningholm er f.eks. et besøg værd. Her kan man komme helt tæt på såvel bæverdæmning som bo samt være heldig at observere bæver i tusmørket.
Af kulturoplevelser kan nævnes Dronningholm, som siges at være en "morgengave" fra Valdemar Sejr til Dronning Dagmar. I dag er der kun få rester af selve borgen tilbage, men voldgravene er stadig tydelige.

Derudover er der flere gravhøje fra bronzealderen, f.eks. Dragebjerg-højgruppen nord for Sonnerup skov samt Maglehøjene øst for Karlsgave. Maglehøj er det højeste punkt i Halsnæs Kommune, med udsigt til både Arresø og Roskilde Fjord.

Med fokus på både friluftsliv og naturbeskyttelse har Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland et ønske om at udvikle Arrenæs, så områdets fulde potentiale for både friluftsliv og biodiversitet bliver udnyttet. For at sætte rammerne for den fremtidige udvikling blev der derfor i 2018 udarbejdet en ny helhedsplan for halvøen – 2018 Arrenæsplan.