Aktuel vandstand i udvalgte offentlige vandløb

Halsnæs Kommune har opsat vandstandsmålere forskellige steder i kommunen. Nedenfor kan du se det aktuelle vandspejl i nogle af kommunens offentlige vandløb, ved at klikke på den måling du ønsker at se. Til venstre i menuen kan du ligeledes vælge hvilken måling du ønsker at se. 

Vandspejlet er målt i kote DVR90 og afspejler ikke vandstanden målt fra bund til vandspejl. For at se den aktuelle vandstand skal vandspejlet derfor holdes op mod bundkoten, der kan findes i det enkelte vandløbs regulativ. 

Arresø

Placering af måler i Arresø med kort over Arresø ved Arresø Kanal

Arresø - Vandstandsmåler 1

Brødemosegrøften

Viser placering af vandstandsmåler 5 steder langs Brødemosegrøften

Tørvelodsvej

Ullerup Å

Viser hvor langs Ullerup Å, der er opsat 4 vandstandsmålere

Ullerup Å - Vandstandsmåler 1

Ullerup Å - Vandstandsmåler 2

Ullerup Å  - Vandstandsmåler 3

Ullerup Å - Vandstandsmåler 4