Vandløb

Alle har pligt til at vedligeholde vandløb og dræn.

De offentlige vandløb er omfattet af vandløbsregulativer. Det er kommunen, der vedligeholder de offentlige vandløb og dræn.

Private vandløb og dræn er bredejeres (grundejere, der grænser op til et vandløb) pligt at vedligeholde. Modsat de offentlige vandløb er der ingen regulativer for de private. 

I folderen kan du læse om, hvad der kan forårsage oversvømmelser. Du kan også læse om, hvordan du minimerer risikoen for oversvømmelse på din ejendom:
 
Du kan også finde gode råd om regnvand på egen grund og klimasikring af hjemmet.
 

Læs mere

Det er de specifikke bestemmelser i de gamle vandløbsregulativer, der gælder, indtil nye reguleringsprojekter er godkendt, eller nye, specifikke regulativer for et vandløb er vedtaget.

Disse vandløb er omfattet: Arrenakke Å, Brødemosegrøften, Havelse Å, Kregme Mose Pumpekanal, Lyngby Å og Nødebohuse Pumpekanal.

Blandt de tidligere amtsvandløb gælder nye, specifikke bestemmelser for Nødebohuse Pumpekanal. 

Et forslag til regulering af Brødemosegrøften har også været i høring. Det omfatter bl.a. nye bestemmelser om bundkoter. Når reguleringsforslaget er godkendt i 2019, vil de nye specifikke bestemmelser for Brødemosegrøften gælde – også før de er indarbejdet i et specifikt regulativ.

Fællesregulativ for amtsvandløb i Frederiksborg Amt 1989 (Arrenakke Å, Brødemosegrøften og Kregme Mose Pumpekanal)

Specifikke regulativbestemmelser for Havelse Å 1992

Regulativ for Lyngby Å 2021

Specifikke regulativbestemmelser for Nødebohuse Pumpekanal 2017

Bestemmelser for tidligere Frederiksværk vandløb

Omfatter Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften, Liselejegrøften, Lisevanggrøften, Maglemosegrøften og Urmoserenden.

Der er lavet et nyt regulativ, der gælder for alle 10 vandløb.

For Bokildegrøften gælder nye, specifikke bestemmelser.

For de øvrige 9 vandløb gælder de gamle specifikke bestemmelser stadig.

(Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften, Liselejegrøften, Lisevanggrøften, Maglemosegrøften og Urmoserenden)

Der er lavet et nyt fællesregulativ for alle 10 vandløb. Dvs. at de nye fælles bestemmelser gælder nu for alle 10 vandløb.

For Bokildegrøften gælder  nye specifikke bestemmelser.

For de øvrige 9 vandløb gælder endnu de gamle specifikke bestemmelser.

Omfatter Galgebjerg vandløb, Kikhavn vandløb, sideløb til Nødebohuse Pumpekanal, Sverkilstrup vandløb, Torup Bys vandløb, Torup Skoles vandløb, Tømmerup vandløb og Ullerup Å.

Det gamle fællesregulativ gælder fortsat.

De gamle, specifikke bestemmelser for disse vandløb gælder fortsat bortset fra rettelser til Tømmerup Sideløb st. 272-415 og rettelser til Kikhavn vandløb.