Borgerrådgiver

Borgerrådgiver Gülüm Yalcin
Borgerrådgiver Gülüm Yalcin

Borgerrådgiveren arbejder for at understøtte og udvikle den gode dialog mellem borgeren og kommunen.

Borgerrådgiveren kan vejlede om regler for sagsbehandling, eller hvordan man klager over kommunen. 

Borgerrådgiveren er en neutral og uafhængig person. Rådgiveren er ansat af byrådet og er derfor uafhængig af kommunens forvaltning.

Det er gratis at henvende sig. Det gælder, uanset om du er borger eller virksomhed. 

Du kan skrive, maile eller ringe til borgerrådgiveren. Du kan også aftale en tid til et personligt møde.

Borgerrådgiver Gülüm Yalcin
Mail: guyal@halsnaes.dk
Telefon: 24 94 18 83

Telefontid:

 • Mandag kl. 10.00 – 16.00
 • Torsdag kl. 10.00 - 17.00.

Det kan borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren kan f.eks.: 

 • Forklare, hvordan et brev eller en information fra kommunen skal forstås
 • Hjælpe og vejlede borgere, som har svært ved at forstå en afgørelse eller konsekvenserne af afgørelsen
 • Hjælpe med at finde rundt i organisationen og skabe kontakt til en relevant medarbejder
 • Give information og rådgive om sagsbehandlingsprocedurer og klagemuligheder
 • Gå ind i sager, hvor borgeren er utilfreds med kommunens sagsbehandling, sagsbehandlingstid eller personalets optræden
 • Genskabe dialogen eller mægle mellem borgeren og kommunen, hvis der er opstået en uoverensstemmelse eller konflikt
 • Bruge borgernes oplevelser til at komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling kan blive bedre.

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • Behandle klager over det faglige indhold i afgørelser, som kommunen har truffet
 • Behandle klager, som behandles af andre administrative klageinstanser – f.eks. Familieretshuset eller Ankestyrelsen 
 • Behandle klager vedrørende sager, der er indbragt for Ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
 • Behandle klager over politiske beslutninger
 • Ændre eller træffe afgørelser.

En gang om året laver borgerrådgiveren en beretning til byrådet. Beretningen skal sikre, at forslag til forbedringer og øvrige anbefalinger bliver lagt frem for byrådet.

Borgerrådgiverens årsberetning for 2022.pdf

En gang om året laver borgerrådgiveren en beretning til byrådet. Beretningen skal sikre, at forslag til forbedringer og øvrige anbefalinger bliver lagt frem for byrådet.

Borgerrådgiverens årsberetning for 2023.pdf