Frivillige tilbud

Du kan som flygtning og indvandrer, få hjælp til at søge job, økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter og opbygge netværk, hos mange frivillige organisationer i Halsnæs Kommune.

Læs mere

Hver tirsdag fra kl. 14.00 - 17.00 på Frederiksværk Bibliotek, Torvet 41, 3300 Frederiksværk

Lektiecaféen er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Frederiksværk Bibliotek. Tilbuddet er for tosprogede børn og voksne samt andre, der har behov for en hjælpende hånd med lektier.

Der er frivillige voksne, der hjælper med aktuelle lektier, spiller spil der udfordrer begrebsforståelse, bruger det danske sprog samt skaber hygge. 

Åbningstiderne i Lektiecaféen følger skolerne, og har dermed lukket i skolernes ferier.

Hver torsdag fra kl. 15.00 - 17.00 på Frederiksværk Bibliotek, Torvet 41, 3300 Frederiksværk

Videns Caféen er en aktiv café hvor frivillige sidder klar til at hjælpe med at søge job og hjælpe med brugen af Jobnet.

Tolke:

Der er hver torsdag en ukrainsk tolk.

Den første torsdag i måneden, vil der være en tigrinya tolk. 

Tolkene kan hjælpe med oversættelse, for borgere med anden etnisk baggrund. 

Hver onsdag fra kl. 17.00 - 20.00 på Skjoldborg, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk

I Røde Kors Caféen kan du møde mange andre flygtninge og skabe netværk med en masse frivillige danskere. Du kan få hjælp til at læse din post eller hjælp til udfyldelse af f.eks. familiesammenføringsskemaer. Herudover er der hver anden onsdag i måneden, fællesspisning i de hyggelige lokaler i Skjoldborg. Røde Kors Caféen har deres egen Facebook side, Røde Kors Integration 

Fritidspuljen støtter deltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter med et beløb på op til 1.000 kr. pr. år. Foreningsaktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som fodbold, spejder, drama og musik.

Fritidspuljen giver støtte til:

  • uledsagede flygtningebørn (med opholdstilladelse)
  • børn i alderen 0-17 år fra flygtningefamilier, hvor mindst én af barnets forældre er på overførelsesindkomst.

Ansøg om hjælp via Fritidspuljen

BROEN Halsnæs er oprettet i 2016. Det er en frivillig ulønnet støtteforening og en del af BROEN Danmark.

BROEN hjælper lokale børn og unge, hvis forældre ikke har sociale eller økonomiske ressourcer til deres børns deltagelse i fritidsaktiviteter i klubber og foreninger i hele kommunen.

Ansøg om hjælp via BROEN Halsnæs