Flygtninge og indvandrere

Halsnæs Kommune tilbyder nyankomne flygtninge og familiesammenførte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (tidl. integrationsprogram) eller et introduktionsprogram efter reglerne i integrationsloven.

Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på, at blive selvforsørgende og aktivt deltage i og bidrage til det danske samfund, på lige fod med øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Integrationafdelingen i Jobcentret.

Du kan også læse mere på ministeriets hjemmeside.