Ture og oplevelser

Naturen i Halsnæs Kommune gemmer på mange oplevelser. Der er både tilbud til den aktive motionist der vil have sved på panden og den stille gæst der vil finde et hemmeligt sted.

Du kan læse om nogle af mulighederne i menuen til venstre. På Oplev Halsnæs finder du årshjul med alle aktiviteter og ture i kommunen som hele tiden bliver opdateret.

Halsnæs Kommune har fokus på friluftsliv på vandet. Du kan benytte den digitale korttjeneste Halsnæs Kajakkort, der guider dig videre til oplagte muligheder for sejlads i små fartøjer.

I 2019 er det trykte Halsnæs Kajakkort udkommet på vandfast papir, lige til at tage med i kajakken. Kortet rummer både et væld af praktiske informationer - og en mængde naturbeskrivelser.

Kortet kan købes i turistkontoret på Hundested Havn, samt som postordre via VisitNordsjælland.

Find naturoplevelser i hele landet - året rundt

Naturnet.dk og www.friluftsguiden.dk finder du naturoplevelser i hele landet - året rundt, samt forskellige besøgsfaciliteter, overnatninger og turbeskrivelser.

Du kan søge på Arrangerede ture med guide, Turforslag og foldere eller Geologiske steder. Du kan også finde inspiration til vandreture på Naturstyrelsens hjemmeside.

Adgang til naturen

Der er masser af muligheder for at komme ud nyde naturens gratis glæder. Dog skal du være opmærksom på, at det ikke er alle steder, du lovligt kan færdes.

For nærmere vejledning om, hvor, hvornår og hvordan du kan færdes i naturen, se Naturstyrelsens hjemmeside.

I korte træk går bestemmelserne ud på, at:

  • du må gå langs alle kyster og strande i Danmark
  • du må cykle og gå på veje og stier i skovene
  • du, i skove ejet af staten og offentlige stiftelser, også må gå uden for stierne, men ikke cykle
  • du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne land, også selv om der er opsat skilte med "privat vej"

Husk, at hunde skal føres i snor hele året, når du færdes ude i det åbne land. Dog skal du på strande og kyster kun føre hunde i snor i perioden fra 1. april - 30. september.

Find inspiration til vandreture på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Mulighed for gåtur i Arrenakke Bakker. På turen kan man opleve et kig til Roskilde Fjord, Arresø og Kattegat. I klart vejr kan Hesselø ses fra stien lidt nord for Store Arrenakke Bakke. Turen er på grusstier og græs-trampestier. Terrænet stiger 35 meter fra p-pladsen ved Helsingevej til toppen af Store Arrenakke Bakke. Visse steder løber ruten langs stejle skråninger.

Stenalderhavet trak sig langsomt tilbage. De mange blå linjer er rester af tidligere tiders kystlinjer og betegnes strandvolde. De grønne områder var små lave øer, der stak op af havet. Fund af en skaldynge fra stenalderen i Brødemose Skov viser, at stenalderfolket gjorde ophold på øen.

"Da Stenalderhavet trak sig tilbage"

P-pladsen ligger på adgangsvejen til Helsingevej 89-95 helt ud til Helsingevej. På kortet kan du se, hvor p-pladsen er samt ruter og de to bakketoppe. Den korte tur rundt fra p-pladsen og henover Lille og Store Arrenakke Bakke er ca. 1,8 km.

Se kort med turforslag over Arrenakke Bakker.

 

Fra Bakkestien er der en fantastisk udsigt over Frederiksværk by, og om foråret kan du se de blå anemoner blomstre.

På det fredede område Bakkestien kan blomstrende blå anemoner opleves i marts-april som et blåt islæt i skovbunden. Det er særligt markant i skovstykket lige vest for Bjørnehøjen.

Anemonerne vokser vildt i Danmark og de foretrækker en kalkrig fed muldjord på lidt beskyttede voksesteder. Lige vest for Bjørnehøjen er der en lomme af moræneler i undergrunden, modsat det meste af undergrunden i fredningen, der er smeltevandssand. Smeltevandssandet giver en mager jordbund hvor blandt andet lyng og sjældne overdrevsarter som due-skabiose, svalerod og tjærenellike trives. Lyngen og blomsterne kan blandt andet opleves mod øst på den anden side af Bjørnehøjen. Dette areal holdes lysåbent af kommunen som en del af naturplejen på det fredede område.

De blå anemoner spredes ved hjælp af frø, og myrerne hjælper gerne til med at sprede dem. Myrerne bærer nemlig rundt på frøene fordi, der er et fedtlegeme på frøet som myrerne kan spise.

Den blå anemone kaldes også undertiden for Kaj Munks Blå Anemone, da han har skrevet en sang om blomsten. Melodien er komponeret af Egil Harder, der var æresborger i den tidligere Frederiksværk Kommune. Sangen handler om glæden ved at se den blå anemone og begynder således: ”Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det…”.

Bakkestien før og nu

Oplevelser langs Bakkestien

Bakkestien

Halsnæs Kommune har kyster mod Kattegat, Isefjorden og Roskilde Fjord. Langs hele kysten er der en gang- og cykelsti. 

Fjordstien

Langs Roskilde Fjord og Isefjorden går Fjordstien. Det er en gang- og cykelsti der løber tæt langs kysten og byder på nogle smukke naturoplevelser. Langs Fjordstien er anlagt flere primitive naturlejerpladser.

Der er udgivet 6 foldere der hver beskriver et stykke af stien. Du kan downloade dem her på siden.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan læse mere om Fjordstien, samt se kort og foto over stien.

Nordkyststien

Nordkyststien der er en cykel og vandresti, går fra Hundested til Helsingør. På turen kommer man bl.a. forbi Polarforskeren Knud Rasmussens Hus, Det gamle fiskerleje Kikhavn, Troldeskoven, Heatherhill, Gilleleje, Hornbæk plantage, Hellebæk og Helsingør.

Rute 1: Kongsøre - Rørvig (30 km)
Rute 2: Hundested - Frederiksværk (15 km)
Rute 3: Frederiksværk - Frederikssund (20 km)
Rute 4: Frederikssund - Roskilde (30 km)
Rute 5: Roskilde - Holbæk (47 km)
Rute 6: Kulhuse - Vellerup (40 km)

Nordkyststien: Hundested - Gilleleje
Nordkyststien: Gilleleje - Helsingør

Halsnæs Sundhedskorridor er resultatet af et grønt partnerskabssamarbejde mellem Halsnæs Naturklub, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og Halsnæs Kommune. Ruten er cirka 10 km lang og begynder og slutter ved Hundested Station.  Undervejs passerer man gennem Ullerup Skov, henover marker og langs stranden  og føres til sidst forbi Hundested Havn. Der er information i form af plancher eller lydguides på ruten samt forslag til små naturaktiviteter. I skoven kan man også forsøge at finde vej gennem labyrinten eller benytte motionslegepladsen.

Halsnæs sti sundhedskorridor.

Hvide Klint – et bynært, naturskønt og fredet frirum for børn og voksne i alle aldre. 

Halsnæs Kommune har med tilskud fra Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, og i samarbejde med lærere og pædagoger forvandlet Hvide Klint til en attraktiv platform for oplevelser, leg og læring i det fri og i et tæt samspil med naturen. Her kan lokale skoler og institutioner rykke deres naturfagsundervisning ud under åben himmel, ligesom folk fra nær og fjern kan komme og nyde den smukke udsigt, blive klogere på naturen og landskabet og gå på opdagelse i nogle af stedets mange spændende friluftsoplevelser.

Ved Hvide Klint har Halsnæs Kommune bl.a. fået etableret en 108 m lang oplevelsesbro, Danmarks første havshelter og en undervandssti langs kysten. Derudover er der blevet bygget en stor bålhytte med plads til både undervisning og snobrødsbagning over bål. På stedet kan lokale skoler og institutioner låne udstyr som net, lup, vandkikkerter og kompas i en grejbank, ligesom de kan bruge undervisningsplancherne i bålhytten som et udgangspunkt for deres undervisning i områdets historie, geologi og natur.

De lokale skoler har desuden udarbejdet undervisningspakker, som man som skole, institution eller forening kan bruge i tilrettelæggelsen af en dag med udeundervisning.

Undervisningspakkerne er tilgængelige som PDF.