Udviklingsplanen

Den nye strategisk-fysiske udviklingsplan for Hundested kan du læse her. 

Målet med udviklingsplanen for Havnebyen Hundested er at gøre Hundested mere attraktiv som bosætnings-, oplevelses- og havneby. Samtidig skal byens rå og autentiske karakter bibeholdes.

Rådgiverteamet Tredje Natur, Clement Blanchet Architecture og Kvistgård+Hird har stået for at udvikle en ny samlet by- og destinationsudviklingsplan for Hundested. Teamet lægger op til at skabe en mere sammenhængende havnepromenade, grønne områder og pladser, der skal binde den nordlige bymidte sammen med de rekreative arealer på havnen samt nye, klimatilpassede byrum mellem Kajgade og Strandgade.

By- og destinationsudviklingsprojektet skal kort sagt binde by og havn bedre sammen. Det skal styrke handelslivet, skabe flere overnatnings- og oplevelsesmuligheder, give bedre trafikale forhold og flere parkeringsmuligheder for både borgere og besøgende.

Med afsæt i en inddragelses- og visionsproces i efteråret og foråret 2022 har Rådgivningsteamet konkretiseret deres afsæt til en strategisk-fysisk udviklingsplan samt en række nye byrum for Hundested, gennem inddragelse af borgere, erhvervsliv og lokale interessenter. Nedenfor kan du læse kort om planen for udvikling af Hundested foråret 2022. 

Hovedgrebet "Knobet"

 

Rådgiverteamets overordnede idé er et grønt forløb mellem nord og syd. Dette forløb brydes af tværgående, urbane forløb mellem den centrale bymidte mod nord og de rekreative havnearealer. Denne grundidé kalder teamet for ”knobet”.

’Knobet’ forbinder rummene imellem Kajgade og Strandvejen og knytter rumligt havn og by sammen. En sammenhængende havnepromenade langs alle havnekanterne vil samtidig give mulighed for at komme let i gang med ny byudvikling.

Rådgiverne lægger stor vægt på en nænsom indpasning af nyt byggeri og at sikre havnens og byens rå og autentiske "look". Samtidig opfordrer de til en rekreativ og værdiskabende klimasikring, hvor flere naturlige ledeveje for vandet lægges ned i bymidten, mod Mellemrummet og mod renseanlægget i syd.

Hundested skal udvikles som destination med strategisk balance i udviklingstiltagene, så udvidelser af serviceudbuddet ikke overtager for meget, når området samtidig skal være en hverdagsby for de lokale, for beboere, virksomheder og handlende.

I forhold til trafikale løsninger vil rådgivningsteamet arbejde indgående med at finde den mest optimale afvikling af trafikken og muligheder for parkering. I den forbindelse indgår muligheden for at lukke Strandvejen for personbiler.

Hundesteds borgere og andre aktører er taget med på råd om rådgiverteamets forslag til en strategisk-fysisk plan og nye byrum gennem en inddragelsesproces i foråret 2022. Den endelige strategisk-fysiske plan blev præsenteret for og godkendt af byrådet 22. juni 2022. Du kan se den politiske behandling af projektet her.  

Udsnit af teamets idéer til udvikling af Hundested. Se mere på Instagram her.

Syv minutters lang version af filmen ’Afsættet’.