Støjsvag varmepumpeløsning

Overvejer du at få en varmepumpe med optag af udeluft? Sådan sikrer du et godt naboskab.

Luft/luft og luft/vand-varmepumper kan være fine varmeforsyningsløsninger til boliger og sommerhuse som erstatning for naturgas, direkte elvarme eller brændeovn i områder uden fjernvarme.

Udedelen 'siger noget'

En varmepumpes udedel støjer/suser fra blæserpropel og brummer fra kompressor. Den er aldrig lydløs.

Husejer og naboer er sjældent interesseret i mere støj end nødvendigt. Der er tal for, hvor meget en udedel må støje i ske, nemlig 35 dB (A) målt om natten. du kan sænke støjen endnu mere end grænseværdien og derved medvirke til et støjsvagt ude- og indemiljø i helårs- og sommerhuskvarterer.

Halsnæs store bolig- og sommerhusområder har rekreativ værdi for mange - og fred, stilhed og vindens susen i trætoppene er indiskutable kvaliteter.

 

Ejer sidder på træterrasse ved sit sommerhuset og med varmepumpen placeret på betonsokkel tæt ved

 Udedelen til familiens luft/vand-varmepumpe er opsat netop her - efter mange grundige overvejelser. Med netop denne placering opnår familien, at varmepumpen: 

  • tillader fri gangpassage rundt om huset.
  • ligner ikke en mystisk gevækst, vokset ud af facaden, men fremstår som ’ærligt’, teknisk udeinventar.
  • er sat på en solid betonsokkel, så vibrationer ikke forplanter sig til træhusets interiør.
  • er placeret langt fra skel, så ingen naboer bliver generet.
  • ses alene fra et enkelt vindue inde i huset.

Haven er ikke færdigindrettet. Det er meningen at den fritstående udedel skal integreres med en elegant skærm og måske en beplantning. Familien giver sig god tid til planlægningen, så alle løsninger bliver velgennemtænkte til gavn for både ejer, naboer og forbipasserende på sommerhusvejen.

   Illustration af hvor lyden i db når ud i haven i forhold til placering af varmepumpen

Varmepumpeudedelens eksisterende placering hos sommerhusejer.  

  Illustration af lydens forplantning i db afhængig af placering af varmepumpen

Tænkt, alternativ placering ved gavl, som kunne have givet uoverensstemmelser med naboen pga. potentiel støjbelastning langt ind over skel. Placeringen blev fravalgt.