Hjælp til forsørgelse

Hvis du er blevet ledig og medlem en A-kasse, kan du søge om arbejdsløshedsdagpenge

Er du ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, kan du søge om hjælp til forsørgelse på kommunen.

Kontanthjælp kan bevilges til personer over 30 år eller unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse.

Uddannelseshjælp kan bevilges til personer under 30 år som ikke har en kompetencegivende uddannelse.

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse kan bevilges til personer der ikke opfylder betingelserne for kontanthjælp eller uddannelseshjælp.