Motionsstier i Halsnæs

Søger du motionsstier i Halsnæs Kommune, hvor du samtidig får en skøn naturoplevelse?

I Halsnæs Kommunes skønne natur er der etableret et antal Halsnæsstier, hvor du kan gå, løbe eller gå stav-gang. Alle stierne er afmærkede og har forskellige længder.

Via dette link finder du en folder, hvor alle stier er afmærket.

Halsnæssti/Hjertesti - ved Magleblik i Frederiksværk

Halsnæssti / Hjertesti er etableret i samarbejde mellem Halsnæs Kommune og Hjerteforeningens lokalkomité Halsnæs. Stien, som er 4.3 km. lang, er afmærket med skilte. Afmærkning af ruten kan ses via dette link.

Hjerteforeningen lokalkomitéen Halsnæs arrangerer gåture på stien. Hjerteforeningens hjemmeside kan tilgås via dette link. 

Halsnæssti - ved Mellemrummet i Hundested

Stien, som ligger på havnen, er 500 meter lang, og der er lagt et brostensbånd i jorden for hver 100 meter. Det er sundt at få pulsen op et par gange om ugen fx for at forbedre og/eller vedligeholde konditionen. Høj intensitet betyder, at pulsen stiger, så man føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale. Start for eksempel med opvarmning med at løbe stien den ene vej de 500 meter, vend om og spurt 100 m – hold pause 1 minut og spurt igen 100 meter osv. 

Sundhedsspor 

Idéen bag Sundhedssporet er, at du enten i løb eller gang tilbagelægger en rute på mellem 1-2 km. Ud fra den tid du har brugt på at gennemføre turen, dit BMI, alder og køn, kan du få opgivet dit aktuelle kondital og en indikation på din generelle sundhedstilstand. Du kan tjekke dit kondital og lave dit eget træningsprogram.
Sundhedssporet er let at følge, da det er markeret med skilte. På de lige stykker er der malet røde prikker på træerne - så man er sikker på, at man er på rette vej. Vil du finde dit kondital og komme i bedre form – brug dit lokale sundhedsspor.

Sundhedssporet i Arresødal skov

Sundhedssporet i Arresødal Skov starter og slutter ved P-pladsen på Kirkevej. Følg stien fra P-pladsen og 50 m ind i skoven, hvor der ligger en sort hytte.
Sundhedsporet er 1,3 km med lette stigninger. Hvis du er i nogenlunde form kan du løbe ruten på ca. 9 minutter, og vælger du at gå tager det ca. 13. minutter.
Se kort over ruten ved Arresødal Skov via dette link. .

Sundhedssporet i Melby Overdrev

Sundhedssporet i Melby Overdrev starter og slutter ved P-pladsen ved Melbylejren. Sundhedssporet er 1,8 km. og helt uden stigninger og ligger i en af Nordsjællands få heder med mange sjældne planter, insekter og fugle.
Se kort over ruten ved Melby Overdrev via dette link.

Sundhedssporet i Ullerup Skov

Sundhedssporet i Ullerup Skov er 2,1 km rundt. Sporet følger de større skovstier og terrænet er ret fladt. Det er muligt at løbe med babyjogger.
Se kort over ruten ved Ullerup Skov via dette link.

Sundhedsporerne i Halsnæs Kommune er etableret af Naturstyrelsen i samarbejde med Halsnæs Kommune. 

FIND VEJ I - Frederiksværkskovene

”Find vej i …” er et tilbud til dig, der gerne vil have en anderledes oplevelsestur – en slags skattejagt i skoven med familien, venner eller kollegaer. Via dette link finder du en folder med et kort over de opsatte pæle, der markerer posterne. På hver pæl finder du postens nummer, en kode bestående af tre bogstaver og en stiftklemme. De 60 poster er sat op i Vinderød Skov og Frederiksværk Skov. Du kan læse mere om Find Vej på deres hjemmeside via dette link. 

Andre stier i Halsnæs og omegn

Har du lyst til at prøve andre gang- og cykelstier i Halsnæs Kommune og omegn:

Arrenakke Bakker
Bakkestien
Fjordstien Nordkyststien

Fysisk aktivitet - Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende

Børn og unge 5-17 år

Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.

Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. Fysisk aktivitet ud over det anbefalede medfører yderligere sundhedsmæssige fordele. Almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter defineres i denne sammenhæng som de aktiviteter, man hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under 10 minutter) uanset deres intensitet.

Voksne 18-64 år

Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele. Almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter defineres i denne sammenhæng som de aktiviteter, du hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under 10 minutter) uanset deres intensitet.

Ældre +65 år

Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

Mindst 2 gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken. Lav udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.

Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.
Øvelser, der vedligeholder eller øger kroppens smidighed og balanceevne er for at opretholde evnen til at klare dagligdagsfunktioner og for at reducere risikoen for fald eller andre skader i hverdagen.

Hvis du har en diagnose, hvor fysisk aktivitet er en del af behandlingen, bør du være fysisk aktiv på en måde og i et omfang, der er effektivt i forhold til diagnosen og samtidig tager hensyn til din mobilitet. Almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter defineres i denne sammenhæng som de aktiviteter, du hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under ti minutter) uanset deres intensitet.

Arrangementer på Halsnæsstierne

Har du som borger eller som forening lyst til at arrangere aktiviteter i forbindelse med stierne, er du velkommen til at kontakte Sundhedsafdelingen.