Sagsbehandlingstider, aktindsigt og klagevejledning

På denne side kan du læse om, hvilke sagsbehandlingstider du kan forvente som borger i Halsnæs Kommune. Du finder også information om, hvilke rettigheder du har i forhold til indsigt og aktindsigt i din sagsbehandling, samt hvordan du er stillet, hvis du ønsker at klage over en afgørelse.

Sagsbehandlingstider for områderne i Halsnæs Kommune

Sagsbehandlingstiderne er udtryk for, hvor lang tid der må gå, fra vi i Halsnæs Kommune modtager en ansøgning fra en borger, til afgørelsen skal være truffet. Sagsbehandlingstiden afhænger af de enkelte sagstyper og af sagens kompleksitet. Hvis der ikke kan træffes beslutning med det samme, vil du få tilsendt et brev med svar om forventet sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstider regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning vedlagt alle de nødvendige oplysninger.

Aktindsigt, indsigt og klagevejledning

Aktindsigt omhandler din ret til at vide, hvilke dokumenter der indgår i sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning. Du skal selv aktivt søge om aktindsigt, hvis du ønsker det. Du kan læse mere om, hvordan du gør det længere nede på denne side.

Indsigt betyder, at du som borger har ret til at vide, hvilke personlige oplysninger der indgår i din sagsbehandling. Lige som med aktindsigt, skal du selv aktivt søge om indsigt, hvis du ønsker læs. Læs hvordan længere nede på siden.

Når du modtager en afgørelse fra Halsnæs Kommune indeholder denne afgørelse en klagevejledning. I klagevejledning kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over afgørelsen. Du kan læse mere om, hvilke krav der er til klagevejledningen nedenfor.

Lovgrundlag

Halsnæs Kommune følger reglerne i Retssikkerhedsloven § 3, der siger:

  • At kommunen skal behandle borgernes spørgsmål om hjælp hurtigt.
  • At Byrådet skal fastsætte frister for hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Sagsbehandlingstiden kan afhænge af de enkelte sagstyper samt af sagens kompleksitet.
  • At kommunen skal give borgerne besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan overholdes.
  • At kommunen skal oplyse om de til en hver tid givne frister som gælder for kommunen.