Klagevejledning

Kommunen skal i klagevejledningen gøre klart:

  • Hvem du skal klage til
  • Hvordan du klager
  • Om der er tidsfrist for klagen

Hvis du får afslag på en afgørelse, vil der stå hvor du skal klage.

Ankestyrelsen fører tilsyn med Halsnæs Kommune.
Du kan dog kun klage til Ankestyrelsen, hvis der ikke er nævnt en anden klagemulighed i kommunens afgørelse.

Folketingets ombudsmand fører kontrol med den offentlige forvaltning.  
Folketingets ombudsmand holder øje med, at vi som kommune overholder loven, og at vi har god forvaltningsskik. Dette betyder, at der skal være god opførsel i forvaltningen. Ombudsmanden kan selv tage sager op og nærmere undersøge klager.